Subsidies voor zakelijk besparen

Zo bespaar je energie, houd je geld over én voldoe je aan alle verplichtingen

09 januari 2019

De overheid ziet er steeds strenger op toe dat ondernemers energie besparen. Zo zijn veel bedrijven inmiddels verplicht alle maatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Dat vraagt om investeringen, maar het levert ook een hoop op. Bovendien stimuleert de overheid zakelijke energiebesparing met behulp van subsidies.

Waarom subsidies?

De aarde mag niet meer dan 2 graden opwarmen ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Dat staat in het Klimaatakkoord van Parijs. Het streven is zelfs onder de 1,5 graden te blijven. Om dat te halen moet iedereen een bijdrage leveren. De Nederlandse overheid eist dan ook van grootverbruikers dat ze alle energiebesparende maatregelen treffen die ze binnen vijf jaar kunnen terugverdienen.

De overheid heeft voor verschillende branches lijsten opgesteld met dit soort maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan verschillende vormen van isolatie, ventilatie, verwarming en verlichting.

Houd er rekening mee dat de overheid er steeds strenger op toeziet dat alle vereiste maatregelen worden genomen. En daar is sinds dit jaar bijgekomen dat de bewijslast bij de ondernemer ligt. Gelukkig helpt de overheid je ook op weg met subsidies en goedkope leningen, waarvan sommige zelfs te combineren zijn.

Ken jij de subsidies?

Er zijn zeven belangrijke subsidies en regelingen voor zakelijke energiebesparing. We zetten ze even uiteen.

1. De Energie Investeringsaftrek (EIA)

Met de EIA kun je 54,5% van je investeringskosten in verduurzaming aftrekken van je winst. Dat is nog bovenop je gebruikelijke aftrek. Deze aftrek geldt voor alle investeringen in de lijst met maatregelen voor jouw branche. Met de EnergieWetCheck ontdek je in een minuut welke maatregelen voor jouw branche verplicht zijn. In één oogopslag alles op een rijtje.

2. De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Afschrijving milieu-investeringen

Met de MIA profiteer je van een investeringsaftrek tot wel 36%, bovenop je gebruikelijke aftrek. Met de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) kun je tot 75% van de investeringskosten versneld afschrijven. Zowel de Vamil als de EIA gelden voor alle maatregelen die op de Energielijst staan.

3. Lokale subsidies

Zelf energie opwekken is door landelijke subsidies een stuk aantrekkelijker geworden. Maar ook lokale overheden stimuleren ondernemers om energiebesparende maatregelen te nemen. Vraag ernaar bij je gemeente.

4. De salderingsregeling

Met de salderingsregeling wordt de zonne-energie die je opwekt verrekend met de energie die je verbruikt. Je krijgt daarnaast een vergoeding als je meer energie opwekt dan je opmaakt. De salderingsregeling geldt alleen voor particulieren en kleinzakelijke ondernemers en vervalt in 2020. In plaats daarvan komt er een subsidie voor de kWh die je zelf opwekt.

5. Regeling Verlaagd Tarief of postcoderoosregeling

De postcoderoosregeling is een korting op de energiebelasting, speciaal voor burgerinitiatieven. Wanneer ze gezamenlijk investeren in hernieuwbare energie kunnen ze deze regeling aanvragen. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen, een zonnepark of een kleine windturbine.

6. Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

De SDE+ is speciaal bedoeld voor grootschalige projecten om energie op te wekken. Met biomassa bijvoorbeeld of geothermie of water-, wind- en zonne-energie. De overheid draagt bij aan je kosten. Voorwaarde is wel dat je meer dan 15 kWp teruglevert en dat je een aansluiting hebt voor grootverbruik.

7. Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Schaf je een zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of palletkachel aan, dan kun je een tegemoetkoming aanvragen met de ISDE. De hoogte van de subsidie hangt af van het apparaat dat je aanschaft.

Hoe vraag je subsidies aan?

De Regeling Verlaagd tarief vraag je aan via het aanvraagformulier. De andere subsidies zijn gemakkelijk online aan te vragen. Ga naar het eLoket van de overheid en log in met Eherkenning. De salderingsregeling is geen subsidie. Deze regel je met je netbeheerder en energieleverancier.