Wat is het minimumloon in 2020?

En hoe kun je het minimumloon van 2020 berekenen?

07 februari 2020

Twee keer per jaar kan het minimumloon wijzigen, namelijk per 1 januari en per 1 juli. De bedragen zijn wettelijk vastgesteld. Minder betalen aan werknemers mag niet. Wat is het minimumloon dit jaar? Hoe kun je het minimumloon van 2020 berekenen?

Overzicht Arbeidstijdenwet

Personeelsvragen? Word lid van MKB Servicedesk

De hoogte van de bedragen is deels afhankelijk van de leeftijd van de werknemer. Vanaf 15 tot en met 21 jaar lopen de bedragen op, vanaf 22 jaar is het voor iedereen gelijk. Er zit nog wel een verschil in de duur van de werkweek. Er zijn branches waarin in de cao is vastgelegd dat een werkweek bestaat uit 36 uur, 38 of 40 uur. Voor een werknemer van 21 jaar of ouder is het uurloon lager als hij of zij een 40-urige werkweek heeft. De minimumbedragen zijn namelijk per maand vastgesteld.

Wat is het laagste salaris in Nederland voor een werknemer van 21 jaar of ouder?

  • Bij een 36-urige werkweek: €10,60 per uur

  • Bij een 40-urige werkweek: € 9,54 per uur

Wat is de laagste salaris in Nederland per maand?

Een werknemer van 21 jaar en ouder heeft minimaal recht op een brutoloon van €1.653,60 per maand. Bij uitbetaling per week gaat het om een minimumbedrag van €381,60. Wil je een opsomming van het minimumloon van de jongere werknemers? Deze bedragen kun je vinden op de website van de Rijksoverheid. Hier kun je het minimumloon voor 2020 berekenen.

Het minimumloon is altijd uitgedrukt in bruto bedragen

Een werkgever betaalt het loon netto aan werknemers uit. Maar de hoogte van het salaris wordt uitgedrukt in bruto bedragen. Dat is het inkomen waar de werkgever nog heffingen op gaat inhouden. Het verschil tussen het bruto en het nettoloon kan per werknemer verschillen. Het is namelijk onder andere afhankelijk van welke heffingskortingen een werknemer recht op heeft.

In de cao kunnen er andere afspraken gemaakt zijn over het laagste salaris

Werkgevers met een cao kunnen verplicht zijn om hogere bruto inkomsten te verstrekken. In dat geval komt het minimumloon ook dit jaar tot stand door vastgelegde afspraken in de cao.

Ook met een flexibel contract is er recht op het minimumloon

Ook oproepkrachten en buitenlandse personeelsleden mogen niet minder uitgekeerd krijgen dan het minimumloon. Houd hier rekening mee bij het berekenen van het minimumloon in 2020.