Corona: welke werknemers vallen onder risicogroepen?

Als thuiswerken geen mogelijkheid is

11 april 2020

Het coronavirus heeft zich als een olievlek over Nederland verspreid. Het advies van het RIVM luidt dan ook om medewerkers zoveel mogelijk thuis te laten werken als dat kan. Maar wat als thuiswerken geen optie is, bijvoorbeeld in een vitaal beroep? Welke medewerkers laat je dan zonder werk thuiszitten?

Invulchecklist Corona

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws rondom corona en ondernemen?

Het coronavirus wordt nog steeds onderzocht, de exacte eigenschappen zijn daarom nog niet bekend. Wel zijn een aantal risicogroepen geïdentificeerd. Deze mensen worden niet alleen sneller ziek dan anderen, maar lopen ook een hoger risico op ernstige complicaties. 

Waarom risicogroepen corona weren van kantoor?

Waar een gezonde dertiger misschien alleen een beetje grieperig wordt, kan iemand uit een risicogroep op de intensive care belanden. Zorg er daarom voor dat je deze risicogroepen op dit moment niet op kantoor laat werken. Dat andere medewerkers er gezond uitzien, betekent namelijk niet per se dat zij het virus niet dragen en kunnen overdragen. We weten nog niet exact wanneer mensen besmettelijk zijn.

Op dit moment is bekend dat het virus zich voornamelijk via druppeltjes in de lucht verspreidt, bijvoorbeeld door niezen en hoesten. Het is nog niet duidelijk of het virus ook via oppervlakken kan worden verspreid. (Bron: RIVM)

Wie behoort tot de risicogroepen voor corona?

Bij het vaststellen van de risicogroepen, zijn dezelfde indicaties gebruikt als dat het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG) hanteert voor de griepprik. 

Er zijn grofweg twee risicogroepen:

  • Ouderen vanaf 70 jaar

  • Mensen vanaf 18 jaar met bestaande gezondheidsklachten

Onder deze gezondheidsklachten vallen:

  • Afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen

  • Chronische hartaandoeningen

  • Diabetes mellitus

  • Ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie

  • Verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaantransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten

  • Hiv Infecties (in overleg met de hiv-behandelaar)

  • Ernstige leverziektes

  • Obesitas (BMI hoger dan 40).

(Bron: RIVM)

Risicogroepen voor corona herkennen op kantoor

De kans is groot dat je niet van iedere medewerker weet hoe het met zijn of haar gezondheid gesteld is. Het op voorhand verzamelen van dit soort gegevens is ook in strijd met de AVG-wetgeving. Wel kun je aan je medewerkers vragen om zich tijdens deze coronacrisis te melden wanneer ze tot een risicogroep behoren. 

Je medewerkers hoeven dan niet aan te geven wat ze precies mankeren als ze dit niet prettig vinden. Voor jou als werkgever is het alleen van belang om te weten wie een verhoogd risico loopt.

Ben ik verplicht medewerkers uit een risicogroep vrij te geven?

Als thuiswerken echt geen optie is, ben je genoodzaakt om medewerkers in de corona risicogroepen extra bescherming te geven. Als werkgever ben je namelijk verplicht om voor een veilige werkomgeving te zorgen. Kun je dit voor deze groep niet garanderen? Dan is het beter om hen naar huis te sturen.

Gelukkig zijn door de overheid een flink aantal regelingen in het leven geroepen om ondernemers te ondersteunen in deze lastige tijd. Dreig je bijvoorbeeld minstens 20% van je omzet te verliezen? Dan kun je bij het UWV een tegemoetkoming van de loonkosten aanvragen van maximaal 90%, vanuit de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Dit is voor een periode van drie maanden, tijdens deze periode mag je geen personeel ontslaan om bedrijfseconomische redenen.