Werkgeversaansprakelijkheid bij corona: hoe zit dat?

Regels over zorgplicht voor je personeel

13 mei 2020

Als werkgever ben jij verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving voor je medewerkers. Loopt een personeelslid toch letsel of een ziekte op tijdens het werk, dan kan je aansprakelijk gesteld worden. Hoe zit het met werkgeversaansprakelijkheid bij corona?

Wat zegt de wet over werkgeversaansprakelijkheid bij corona?

Omdat het coronavirus nog niet zo lang in ons land is, zijn er geen specifieke wetten over werkgeversaansprakelijkheid bij corona. Wel gelden dezelfde regels als normaal. Je hebt dus ook in tijden van corona rechten en plichten als werkgever wanneer het gaat om veilig werken.

Volgens artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek heb je als werkgever een zorgplicht. Dit wil zeggen dat je ervoor moet zorgen dat:

  1. een veilige werkomgeving aanbiedt;

  2. De medewerkers goede, duidelijke instructies krijgen;

  3. Zij met veilig gereedschap en beschermingsmiddelen kunnen werken;

  4. Je hierbij rekening houdt met de leeftijd en ervaring van je personeel.

Voldoe je niet aan de zorgplicht? Dan kun je aansprakelijk gesteld worden. Hiervoor kun je je verzekeren met een werkgeversaansprakelijkheidsverzekering.

Rechten en plichten werkgever bij corona

Als we deze regels vertalen naar de huidige situatie, zien we dat het coronavirus ervoor zorgt dat het onveilig is geworden om met het hele team op een kantoor te werken. Dit is dan ook niet aan te raden, thuiswerken is een betere optie (1). Geef je medewerkers ook in tijden van corona duidelijke instructies. Bijvoorbeeld over het 1,5 meter afstand houden wanneer zij tijdens het werk in de buurt van anderen komen (2). 

Daarnaast zijn er voor sommige branches beschermingsmiddelen beschikbaar, zoals handalcohol en mondkapjes. Het verstrekken hiervan maakt het werk veiliger (3). Het is in deze tijd ook erg belangrijk om rekening te houden met de leeftijd van je medewerkers. Ouderen vanaf 70 jaar en mensen vanaf 18 jaar met bestaande gezondheidsklachten, zijn risicogroepen voor het coronavirus (4).

Tegenover deze plichten staat dat je medewerkers gewoon moeten werken als jij ervoor zorgt dat dit op een veilige manier kan. Is je medewerker dus niet ziek, dan kun je hem of haar gewoon werk geven.

Als werkgever aansprakelijk gesteld worden tijdens corona

Werkgeversaansprakelijkheid geldt dus ook bij corona. In de praktijk is het echter best lastig om hard te maken dat een infectie met het coronavirus veroorzaakt is door het werk. Het coronavirus is immers overal. Toch is niet geheel ondenkbaar dat je als werkgever aansprakelijk gesteld wordt als je niet voldoet aan je zorgplicht. 

Stel je voor dat je een medewerker met bestaande gezondheidsklachten verplicht om dicht in de buurt bij klanten te komen, zonder enige beschermingsmiddelen. Ook geef je geen duidelijke instructie over hoe de medewerker veilig kan werken in deze situatie. Wordt het personeelslid ziek en wordt hij of zij positief getest op het coronavirus? Dan heb je wel degelijk te maken met werkgeversaansprakelijkheid bij corona.