Octrooisysteem wordt 'MKB-vriendelijk'

Afschaffing zesjarig octrooi en verlaging van kosten

15 december 2009

Een beter, transparanter en goedkoper octrooisysteem.Dat wil het Ministerie van EZ bereiken met een aantal aanpassingen in de Rijksoctrooiwet, waarmee het octrooisysteem vooral makkelijker gemaakt zal worden voor het midden- en kleinbedrijf.