Registreren

Hoe registreer ik een idee?

Het zal je maar gebeuren. Je hebt een goed idee voor een nieuw product en kiest ervoor het te ontwikkelen. Vlak voordat je klaar bent, brengt een concurrent eenzelfde soort product op de markt. Om te bewijzen dat je het idee ook al verzonnen had, kun je het laten registreren.

Waarom registreren?

Het registreren van tekeningen, prototypen, foto's, etcetera levert een document op waarmee je kunt bewijzen dat je op die bewuste datum in het bezit was van bepaalde kennis. Het registeren kan bij de notaris of Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Dit bewijsstuk heeft echter geen directe werking tegenover andere partijen en je kunt er geen rechten aan ontlenen. 

Sinds 1 januari 2013 is het niet meer mogelijk om een idee te laten registreren bij de Belastingdienst. Alleen akten waarvan de registratie verplicht is worden nog geregistreerd.

Het registreren van een idee kan zinvol zijn samen met een geheimhoudingsverklaring. Als het gaat om het aantonen van voorgebruik, is het een nuttig bewijsmiddel. Ook wordt deze vorm van registratie gebruikt als het gaat om andere vormen van bescherming zoals bijvoorbeeld het auteursrecht.

Waar kan ik een idee laten registreren?

Nadat je een beschrijving van je idee hebt gemaakt, eventueel verduidelijkt met tekeningen, kun je deze stukken laten registreren. Dit kan via de volgende instanties: 

  • De notaris kan een Akte van Depot opmaken. De kosten hiervoor bedragen ongeveer € 100,- en een kopie van het origineel blijft voor altijd bewaard.

  • Bij het BBIE kun je een i-DEPOT laten verzorgen. Een kopie van het origineel wordt vijf jaar bewaard. Sinds 2013 is het i-DEPOT opgenomen in het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) en heeft hiermee een wettelijke basis.

Wat is voorgebruik?

In het octrooirecht betekent de term 'voorgebruik' dat je een uitvinding al in je bedrijf hebt gebruikt of verkocht, vóórdat je hiervoor een Nederlands octrooi hebt aangevraagd. Maar de term geldt ook wanneer je voor het toepassen van de vinding al duidelijke voorbereidingen hebt getroffen. Je moet dat voorgebruik natuurlijk wel kunnen aantonen. Registratie kan daarbij helpen. De wet voorziet hierin omdat je wel het recht maar niet de plicht hebt octrooi aan te vragen op een uitvinding. 

Voordelen van het aantonen van voorgebruik

Het gevolg van het niet aanvragen van een octrooi voor je uitvinding kan zijn dat je concurrent later wel octrooi aanvraagt voor diezelfde uitvinding en ook toegewezen krijgt. Hierdoor zou hij jou kunnen verbieden de uitvinding toe te passen. Als je dan het voorgebruik kunt bewijzen, kun je de uitvinding gewoon in je bedrijf blijven verkopen en/of gebruiken. Voor Nederland valt je uitvinding dan als het ware buiten het octrooi. Voor eventueel gebruik van de uitvinding in het buitenland geldt het voorgebruik echter niet. 

Wat vind je van dit artikel?