Het i-DEPOT

Leg je idee snel vast

06 oktober 2014

Een goed idee kan goud waard zijn. Maar niet iedereen neemt direct actie om zijn idee te beschermen. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom biedt met het i-DEPOT de mogelijkheid dit snel te doen.

Het eigendom van ideeën is een onderwerp dat actueler is dan ooit. Eens te meer werd met het televisieprogramma Het beste idee van Nederland aangetoond dat je niet vroeg genoeg kunt beginnen met het beschermen van een idee voor een veelbelovende innovatie. Na de laatste uitzending stond namelijk de echtheid van het winnende idee ter discussie. De octrooiliteratuur bood uitkomst, waardoor de winnaar opgelucht kon ademhalen.

Idee, concept of uitvinding?

Meestal gaat een idee, concept of uitvinding vooraf aan de ontwikkeling van een product of dienst, dat beschermd kan worden met het exclusieve recht op bijvoorbeeld een merk, model of octrooi of door het auteursrecht. Voor de bedenker is het zaak om zijn gedachtegoed al in de ideefase vast te leggen. Het 

i-DEPOT van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom is een handig en 100% betrouwbaar bewijsmiddel, waarmee de indiener kan aantonen dat hij op een bepaalde datum een bepaald idee had.

Het i-DEPOT geeft een bewijsmiddel wanneer een ander met het idee aan de haal gaat en het geeft de rust om het idee daarna op een zelfgekozen moment verder uit te werken. Het i-DEPOT creëert echter nadrukkelijk geen intellectueel eigendomsrecht. Het zoeken van wettelijke bescherming na de ontwerpfase blijft dus noodzakelijk. En goede raad is daarbij goud waard: het is zeker aan te raden om eens met een deskundige (een merken-, modellen- of octrooigemachtigde, of een gespecialiseerde advocaat) te praten over de mogelijkheden voor bescherming.

Brede doelgroep

Het aantal bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom vastgelegde i-DEPOTs zit de laatste jaren flink in de lift. In 2006 kwam het totaal aantal verkochte i-DEPOTs uit op bijna tweemaal zoveel als in het jaar daarvoor. De doelgroep is breed en varieert van uitvinders, ontwerpers, Research & Development afdelingen, merk- en octrooigemachtigden tot scholen, universiteiten, het midden- en kleinbedrijf, overheden, particulieren, onderzoekcentra en ideeënmanagement van grote bedrijven. Kortom: iedereen die op een innovatieve en creatieve manier bezig is met het ontwikkelen van ideeën, uitvindingen, modellen of concepten.

Snel, goedkoop en betrouwbaar

Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom maakt het geïnteresseerden op zijn website www.boip.int heel makkelijk om een idee in te dienen. Online registratie is snel, goedkoop en veilig. De inhoud van het i-DEPOT blijft geheim en de omschrijving en de documenten worden gecodeerd opgeslagen. Het i-DEPOT bewijs is digitaal ondertekend door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Hierdoor is de echtheid van het document gewaarborgd. De standaard bewaartermijn is vijf jaar met een mogelijke uitbreiding tot tien jaar. De termijn kan vervolgens steeds met vijf jaar worden verlengd. Een online i-DEPOT kost standaard 35 euro voor vijf jaar. Een verlenging kost 25 euro. Voor grootgebruikers bestaat de mogelijk om een account te openen waarmee al vanaf minder dan 5 euro i-DEPOTs kunnen worden verricht.

Ideeënmarkt

Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom werkt aan een plan om in de toekomst, naast het i-DEPOT, ook een online ideeënmarkt te openen. Creatievelingen kunnen er hun ingediende ideeën op plaatsen met het doel een mogelijke partner/financier te vinden om hun idee te concretiseren. Idealiter wordt op deze manier een markt van vraag en aanbod van ideeën gecreëerd.

Over het BBIE

Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom is de officiële instantie voor de registratie van merken en modellen in de Benelux. Daarnaast biedt het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom de mogelijkheid om het bestaan van ideeën, concepten, ontwerpen, prototypes, enz. vast te leggen. De missie van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom is ervoor te zorgen dat alle merken, modellen en ideeën in de Benelux worden geregistreerd en dat de burger weet waar, waarom en hoe hij zijn intellectuele eigendom kan beschermen. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom is een zelfstandige internationale organisatie, die is opgericht vanuit de drie overheden van de Benelux.