Een wereldoctrooi aanvragen

Is het zinvol en wat zijn de kosten?

Indien je je uitvinding wereldwijd wilt exporteren kun je een wereldwijd octrooi aanvragen. Hierdoor is je vinding in een groot aantal landen beschermt. Deze procedure is echter erg kostbaar, maar brengt ook voordelen met zich mee. Hoe je een wereldoctrooi aan moet vragen en welke kosten ermee gemoeid zijn lees je in dit artikel.

Een octrooi, ook wel patent genoemd, zorgt ervoor dat jouw (technische) uitvinding wordt beschermd tegen anderen die jouw vinding willen namaken en verkopen. Meer informatie over wat een octrooi is kun je hier vinden.

Wat is een wereldwijd octrooi?

Wanneer je ook buiten Europa bescherming wilt, is er een gezamenlijke procedure beschikbaar. Deze staat bekend als een "wereldwijd octrooi" of PCT procedure, wat staat voor Patent Cooperation Treaty. Deze naam is echter behoorlijk misleidend omdat met dit octrooi je uitvinding niet in alle landen van de wereld beschermd is. Het is een overkoepelende aanvraagprocedure voor 130 landen van de wereld. Gezamenlijk wordt een nieuwheidsonderzoek gedaan en na 30 maanden valt de aanvraag uiteen in een groot aantal nationale en regionale aanvragen. Deze worden door de nationale en regionale octrooiraden beoordeeld en eventueel verleend.

Wat zijn de kosten?

Deze route wordt gebruikt wanneer bescherming gewenst is in landen binnen en buiten Europa of wanneer uitstel van belang is. Een indicatie van het kostenverloop bij aanwijzing van 8 landen staat hieronder. Ook hier zijn de kosten afhankelijk van het aantal landen dat je aanwijst, de complexiteit van de vinding en van de tarieven van de gemachtigde. Eventuele oppositie is niet meegenomen omdat dat niet zo vaak voor komt.

Voor de hele wereld octrooi aanvragen: zinvol of niet?

Verlening in alle landen van de wereld is onbetaalbaar en ook niet zinvol. Maar het grote voordeel van de PCT-procedure is dat je 30 maanden lang de tijd hebt om te beslissen in welke delen van de wereld je daadwerkelijk het octrooi verleend wilt hebben. Na die 30 maanden zijn er voor een aantal regio’s ook weer manieren om de verleningskosten en vertaalkosten verder voor je uit te schuiven. Octrooigemachtigden kunnen hierover adviseren.

Kortom

De PCT-procedure is dus een methode om gedurende 30 maanden voor € 4.000,- á € 5.000,- per jaar de mogelijkheid te hebben om in een groot aantal landen van de wereld je octrooi van kracht te laten worden. Vanaf de dertigste maand komen de grote kosten, dus dan moet je weten welke landen voor die specifieke vinding van belang zijn. Denk bij die landenkeuze niet alleen aan de landen waar je zelf actief bent, maar aan de landen waar mogelijk extra winst is te behalen met behulp van het octrooi. Tips om te bepalen voor welke vindingen en in welke situatie je er verstandig aan doet ook octrooien in andere landen aan te vragen kun je hier vinden.

Europees octrooi

Wanneer je in meerdere Europese landen een uitvinding wilt registreren, kun je tijd en kosten besparen door een Europees octrooi aan te vragen. Meer informatie over het Europees octrooi kun je hier vinden.

Wat vind je van dit artikel?