Een Europees octrooi aanvragen

Hoe vraag ik het aan en wat zijn de kosten?

01 december 2017

Als je een uitvinding hebt gedaan kun je deze door het aanvragen van een Nederlands octrooi beschermen voor de binnenlandse markt. Wanneer je internationaal zakendoet en je producten ook in het buitenland verkoopt, is het handig om je vinding in meerdere landen registreren. Hoe je een Europees octrooi aan moet vragen en welke kosten ermee gemoeid zijn lees je in dit artikel.

Een octrooi, ook wel patent genoemd, zorgt ervoor dat jouw (technische) uitvinding wordt beschermd tegen anderen die jouw vinding willen namaken en verkopen. Meer informatie over wat een octrooi is kun je hier vinden.

Europees octrooi

Octrooirechten zijn nationale rechten. Als je ook in andere landen in Europa je vinding wilt beschermen, kun je in elk land apart octrooi aanvragen of een Europees octrooi aanvragen. Een Europees octrooi is eenvoudiger dan een groot aantal individuele procedures per land te doorlopen. Het is een gezamenlijke aanvraagprocedure voor de meeste Europese landen. Indienen van de aanvraag kan in het Engels, Duits of Frans. Vaak wordt eerst in Nederland octrooi aangevraagd en vervolgens binnen 12 maanden besloten of de vinding het waard is om ook in andere landen aan te vragen.

Nieuwheidstoets

Een Europees octrooi wordt altijd getoetst op nieuwheid, inventiviteit en op industriële toepasbaarheid. Wordt het octrooi verleend dan valt het uiteen in net zoveel nationale octrooirechten als het aantal landen dat je hebt aangewezen. Voor elk land moet een vertaling worden ingeleverd. Bij inbreuk moet je in elk land apart naar de rechter.

Kosten

Hieronder vind je een indicatie van de kosten voor een Europese aanvraag bij aanwijzing van zes landen. Je begint met een Nederlandse aanvraag met internationaal nieuwheidsonderzoek dat tussen de € 2500,- en € 4000,- kost. In het 2e jaar komen daar de kosten voor de vertaling en Europese indiening bij, wat neerkomt op € 3000,- á € 4000,-. In het 3e jaar is het even rustig. Als het Europese octrooi wordt verleend, dat meestal in het 4e jaar gebeurt, volgen kosten tussen € 10.000,- en 15.000,- omdat dan de vertalingen moeten worden ingeleverd. Eventuele oppositie is niet meegenomen omdat dat niet zo vaak voor komt.

Welke landen kies ik uit?

Hoe meer landen je aanwijst, hoe hoger de kosten in het 4e jaar. Het is dus zaak om voor het einde van het 3e jaar te weten in welke landen de vinding winstgevend geëxploiteerd kan worden. Denk bij die landenkeuze niet alleen aan de landen waar je zelf actief bent, maar aan de landen waar mogelijk extra winst is te behalen met behulp van het octrooi. Tips om te bepalen voor welke vindingen en in welke situatie je er verstandig aan doet ook octrooien in andere landen aan te vragen kun je hier vinden.

Instandhouding

Na verlening volgen elk jaar de kosten voor het in stand houden. Deze instandhoudingstaksen verschillen per land. Bij de genoemde zes landen lopen de gezamenlijke kosten op tot bijna € 5000,- in het twintigste jaar. Er zijn daarom maar weinig octrooien die de maximale 20 jaar van kracht zijn. Meestal is het dan niet meer winstgevend om het octrooi in alle landen te handhaven. Zodra je stopt met betalen van instandhoudingstaksen voor een bepaald land vervalt in dat land het octrooi en mag in dat land die technologie vrij toegepast worden.

Inbreuk

Inbreuk in meerdere Europese landen aanpakken moet in elk land apart. Rechtszaken in Engeland kosten vaak het tienvoudige van Nederland dus kunnen de totale kosten flink oplopen. Bovendien leggen rechters in verschillende landen octrooien soms verschillend uit en is de uitkomst onzeker. Ook hier geldt dat veruit de meeste inbreukgevallen geschikt worden, maar dat een reservering voor eventuele inbreuk niet onverstandig is.

Gemeenschapsoctrooi

Discussies over één octrooi voor heel Europa, het gemeenschapsoctrooi, lopen al sinds 1978. Dit zou de aanvraag en het handhaven goedkoper maken. Het is de politiek echter nog niet gelukt om een oplossing te vinden voor het probleem van de vertalingen en een Europese octrooirechtbank. Zolang dat gemeenschapsoctrooi er niet is, blijft er voor de octrooihouder niets anders over dan allemaal aparte nationale rechten aan te vragen.

Overige octrooi

Wanneer je in meerdere Europese landen een uitvinding wilt registreren, kun je dus tijd en kosten besparen door een Europees octrooi aan te vragen. Wil je echter informatie over het Nederlands octrooi klik dan hier. Voor wereldoctrooien klik hier.