Octrooi, geheimhouding of registratie?

De juiste keuze maken

16 januari 2014

Als je een nieuw product hebt gemaakt, moet je het uiteraard beschermen. Er zijn echter verschillende soorten van bescherming. Een octrooi is één van de meest gebruikte. Maar is het altijd de juiste keuze?

Zowel een octrooi als geheimhouding heeft zo zijn voordelen. Het ligt daarom enorm aan het soort product waarmee je op de markt wilt komen. Daarom is het verstandig om van tevoren een strategie te maken. Belangrijk daarbij is de periode van vraag naar het product dat jij hebt verzonnen.

Registratie

Voordat je het product daadwerkelijk hebt ontwikkeld, doe je er goed aan het idee te laten registreren. Mocht iemand tijdens de periode waarin je het idee uitwerkt met eenzelfde product op de markt komen, kun je met een registratie aantonen dat je het idee al had voordat je de ontwikkeling ervan hebt afgerond. Natuurlijk kan het ook voorkomen dat je zonder voorbedachte rade tot een nieuw product komt. Dan is het niet nodig eerst je idee te registreren maar kun je tot geheimhouding of het aanvragen van een octrooi overgaan.

Hype

Als het een hype is, is de periode van vraag erg kort. Een octrooi aanvragen kost altijd vrij veel tijd. Het kan zijn dat je product zo’n korte lifecycle heeft dat het alweer uit is zodra je aanvraag voor een octrooi eindelijk geslaagd is. In dat geval is geheimhouding het beste. Hier zitten echter ook nadelen aan vast. Geheimhouding kan namelijk erg lastig zijn. Het betekent ook dat het een strategie kan zijn om meteen zoveel te produceren dat concurrenten geen kans meer hebben. Dat houdt in dat je het product introduceert, het kort een succes is en de markt daarna verzadigt. Uiteraard is dit een groot risico en moet je heel zeker zijn dat jouw product een hype wordt. Het is een mogelijkheid om een marktonderzoek te laten doen, om te kijken of er een afzetmarkt voor het product bestaat. Ook kan je kiezen voor het maken van een prototype.

Octrooi

Mocht het product meer dan een hype zijn en wordt er een langere levensduur verwacht, is het handig om een octrooi aan te vragen. Toch betekent dit niet dat geheimhouding helemaal niet aan de orde is. Een uitvinding kun je het beste geheimhouden tot de indieningsdatum van het octrooi. Toch kan het zijn dat je daarvoor al informatie wilt delen, bijvoorbeeld voor een marktonderzoek of extern advies. In zo’n geval is het aan te raden die adviseur een geheimhoudingsverklaring te laten tekenen.

Andere strategieën

Geheimhouding of een octrooi zijn niet de enige mogelijkheden. Om je product te beschermen heb je ook modelrecht bijvoorbeeld. Modelrecht beschermt een bepaalde vorm, voor een patent/octrooi heb je het over technische functionaliteit. Kijk in de rechterbalk voor artikelen over andere beschermingsvormen.

Contract

Om kostbare bedrijfsmiddelen te beschermen, is het slim om in de arbeidsovereenkomst een geheimhoudingsbeding op te nemen. Daarmee voorkom je dat een werknemer gevoelige bedrijfsinformatie misbruikt. Een concurrentiebeding of een relatiebeding zijn ook mogelijk. Met een concurrentiebeding voorkom je dat je beste medewerker bij de concurrent gaat werken en met een relatiebeding voorkom je dat een oud-medewerker dat doet. Lastig om een contract op te stellen? Niet als je voor  € 29,95 voorbeeldcontracten van een geheimhoudingsbeding, een concurrentiebeding of een relatiebeding downloadt. Ook andere contracten zijn gemakkelijk te downloaden op deze site. Scheelt je veel tijd en geld.