Wat is een merklicentie overeenkomst?

Wat is een licentie?

Een merklicentie houdt in dat de merkhouder aan een ander toestemming verleent om van zijn merk gebruik te maken. Dat kan een Holding zijn die aan een dochterbedrijf een licentie geeft, maar ook is een licentie uitermate geschikt om een bepaalde winkelformule snel in de markt te zetten door het verlenen van licenties. Dit franchisen komt veel voor.

Dat kan een Holding zijn die aan een dochterbedrijf een licentie geeft, maar ook is een licentie uitermate geschikt om een bepaalde winkelformule snel in de markt te zetten door het verlenen van licenties. Dit franchisen komt veel voor. Maar je kunt ook een licentie geven voor het exploiteren van goodwill en populariteit van merken, en grote namen uit de sport, de media- of modewereld, het zogenaamde merchandisen. Meestal bestaat er een groot economisch belang bij licentiering van een merk zowel voor de merkhouder als voor de licentienemer, die hierdoor profijt kan trekken van de aan het merk verbonden goodwill. De volgende elementen kenmerken een licentie.

 1. commerciële samenwerking

 2. juridische en economische zelfstandigheid van partijen

 3. toestemming tot gebruik van een merk

 4. betaling van een vergoeding

Wat moet er in een licentieovereenkomst staan:

Zorg ervoor dat je tenminste de volgende checklist doorloopt:

 • Voor welke waren en/of diensten de licentie wordt verleend.

 • Het gebied waarvoor de licentie wordt verleend.

 • De duur van de licentie

 • De hoogte van de royalties

 • De exclusiviteit van de licentie

 • De kwaliteit van de producten

 • Controle op de naleving van de licentie

Een merklicentie hoeft niet op schrift gesteld te worden, maar om bewijstechnische redenen is het aan te raden dit wel te doen.Hij hoeft ook niet in het merkenregister te worden ingeschreven, maar is wel noodzakelijk om aan anderen te kunnen tegenwerpen. Dat speelt met name een rol indien de concurrent probeert te profiteren van de bekendheid van een bestaand merk, door een sterk gelijkend merk in de markt te zetten. Uiteraard zonder daarvoor te betalen. De licentienemer kan zich niet zelfstandig verzetten tegen inbreuk door een derde. Dat kan alleen de merkhouder. Dus altijd op schrift stellen en inschrijven in het register. Lees hier meer over inschrijven in het register 

Voor- en nadelen van licentieverlening

Door de productie of dienstverlening uit handen te geven loopt de merkhouder het risico, dat de kwaliteit niet meer aan zijn eigen normen voldoet, omdat hij de controle niet meer in eigen hand heeft. Tevens bestaat het gevaar dat het merk door de veelheid van producten in allerlei branches op den duur niet meer beantwoord aan het oorspronkelijke beeld van exclusiviteit. Denk hierbij aan het merk Harley Davidson voor een cake product. Een ander nadeel ligt in het uitlokken van parallelimport. Het is Europeesrechtelijk niet mogelijk om de gelicentieerde producten uit andere EU landen hier te stoppen. Zodra deze met toestemming van de merkhouder op de gemeenschappelijke markt zijn gebracht, kunnen de gelicentieerde producten vrijelijk in de gehele EU worden afgezet.Overigens is de licentie een uitstekend middel om de reputatie van een merk of de bekendheid van een populaire persoon of tv held commercieel te exploiteren.

Wat vind je van dit artikel?