Hoe registreer ik een merk?

En hoe kan ik een ingeschreven merk beschermen?

06 oktober 2014

Wanneer je de merken van je onderneming, producten of diensten wilt beschermen moet je deze registreren. Zodra je dit hebt gedaan, kun je je merken immers pas tegen inbreuk van anderen beschermen. Hoe het registreren en beschermen in zijn werk gaat, lees je in dit artikel.

Hoe registreer ik een merk?

Je verkrijgt het exclusieve recht op een merk door het te registreren bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Hiervoor vul je een depotformulier in. Dit kun je zelf doen, maar ook door een merkengemachtigde of door een in intellectueel eigendom gespecialiseerde advocaat. Het BBIE kan namelijk, als onafhankelijk en onpartijdig beheerder van het register, alleen informatie verstrekken over de aanvraagprocedure. Zij kunnen je informeren over alle procedurele aspecten rondom de registratie van merken, maar kunnen en mogen geen advies op maat geven. Wil je liever advies op maat? Neem dan contact op met de MKB Servicedesk. Wij kunnen je in contact brengen met een gespecialiseerde kennispartner.

Hoe lang is een merkregistratie geldig?

Een Benelux inschrijving is tien jaar geldig, maar je kunt onbeperkt verlengen. Ben je echter niet commercieel bezig met je merk binnen vijf jaar na de registratie, dan kun je je merk kwijtraken.

Hoe kan ik een ingeschreven merk beschermen?

Je beschermt je merk door tegen misbruik van je merknaam of logo op te treden. Dat kan door in actie te komen wanneer je ontdekt dat er inbreuk op je naam of logo plaatsvindt. Een van de manieren om een mogelijke inbreuk in een vroeg stadium te ontdekken, is voortdurend op de hoogte te blijven van nieuwe inschrijvingen in het merkenregister. Dat kan op drie manieren:

  • Je zoekt zelf in het register.

  • Je neemt een abonnement op latere merken bij het BBIE. Je krijgt dan een elektronische rapportage van alle latere identieke of overeenstemmende merken.

  • Je geeft een merkengemachtigde of een in intellectuele eigendom gespecialiseerde advocaat de opdracht je belang in de gaten te houden.

Wat moet ik doen als iemand inbreuk maakt?

Bij de ontdekking van een conflicterend merk kun je een oppositieprocedure bij het BBIE starten. De oppositieprocedure is een eenvoudige en relatief goedkope manier om je te verzetten tegen de inschrijving van een jonger merk. Zo kun je zonder tussenkomst van de rechter een merkenconflict oplossen. Binnen twee maanden na de publicatie van een nieuwe aanvraag kun je daartegen een bezwaar indienen.

Natuurlijk is het deponeren door een ander van een overeenstemmend merk niet de enige vorm van inbreuk. De meeste conflicten hebben te maken met het gebruik van een merk door een ander in de markt. Daarvoor kun je bij de rechter een verbod op het gebruik van het inbreukmakende merk vorderen. Eventueel met inbeslagname van goederen, een schadevergoeding en zelfs afdracht van de winst (bij moedwillige inbreuk). Het opzettelijk vervalsen of in de handel brengen van vervalste merken of merkartikelen is strafbaar.

Meer over de voordelen van merkregistratie kun je hier lezen. Wat wel en niet tot een merk gerekend wordt, lees je in dit artikel.