Wat is auteursrecht?

Waar moet je rekening mee houden?

10 september 2012

Het auteursrecht komt, anders dan het octrooi, automatisch tot stand zodra er iets wordt geproduceerd. Om ervoor te zorgen dat niet iemand anders met je werk aan de haal gaat is het auteursrecht in het leven geroepen. Bovendien worden die werken automatisch beschermd tegen misbruik van anderen.

Hoe ontstaat auteursrecht?

Door het maken van een letterkundig, wetenschappelijk of kunstzinnig werk, kan je meteen aanspraak maken op het auteursrecht, maar zekerheid heb je pas na een gerechtelijke uitspraak. Voorbeelden waarop auteursrechtelijke bescherming rusten zijn: een tekst, een kunstwerk, gebruiksaanwijzingen, brochures, video's en ander promotiemateriaal, foto's, sieraden, tekeningen, schaalmodellen en bouwwerken. 

Uitzondering:

Overdracht van het auteursrecht

Je kan het auteursrecht op een of meer van je werken ook overdragen aan bijvoorbeeld een uitgever, een omroep of een film- en videoproducent. Het kenmerk van overdracht is dat degene aan wie je jouw rechten overdraagt, voortaan zeggenschap krijgt over het verdere gebruik van jouw werk. Aan de overdracht van deze rechten kan je financiële voorwaarden stellen.

Licentie

Het zou ook zo kunnen zijn dat je de zeggenschap over je werken wilt behouden, maar dat je wel wilt toestaan dat anderen van je werken gebruik mogen maken om bijvoorbeeld te verveelvoudigen. Dit kan je door middel van een licentie bewerkstelligen. Een licentie kan zowel schriftelijk als mondeling worden verleend. Schriftelijke vastlegging is wel beter, omdat dan makkelijker na te gaan is wat er precies is afgesproken.

Duur van het auteursrecht

Auteursrecht eindigt pas na 70 jaar, te rekenen vanaf de eerste januari, volgende op het jaar waarin de maker is overleden.

Inbreuk op je auteursrechten

Bij inbreuk, ook wel bekend onder de naam piraterij of auteursrechtcriminaliteit, moet je denken aan gevallen als: Het zonder jouw toestemming verspreiden/verveelvoudigen van jouw werken, door ze op internet  te plaatsen, af te drukken in een boek, te branden op een cd etc.

Hier kan je je tegen verzetten bij de rechter, door onder andere een schadevergoeding te eisen.

Vragen?

Vragen over auteursrecht? Neem contact met ons op via het contactformulier op de website.