BTW, de g-rekening en de verleggingsregeling

Mag ik ook BTW overschrijven naar een g-rekening?

25 maart 2020

Moet de BTW ook naar een g-rekening overgemaakt worden? Dit is een optie, want het hoort bij de loonbelasting en premies. Maar het hoeft niet altijd, zo is er bijvoorbeeld de verleggingsregeling.

Eerste hulp bij belastingzaken

Je kunt BTW overschrijven naar een g-rekening. Dit mag alleen de BTW zijn over het gedeelte dat verband houdt met de loonsom voor het gebruikte personeel. Dit komt dus bij het bedrag van de loonbelasting en premies. Maar soms is het niet nodig dat het via deze omweg gebeurt.

Verleggingsregeling

Er is namelijk ook de verleggingsregeling. Volgens deze regeling wordt de heffing van de BTW verlegd van de onderaannemer of uitlener naar de aannemer of inlener. Zo hebben de twee laatstgenoemde partijen in eigen hand dat dit betaald wordt, aangezien ze uiteindelijk ook eindverantwoordelijk zijn.

De voorwaarden

Bepaalde branches

Deze verleggingsregeling geldt alleen in bepaalde branches:

  • De bouw

  • Scheepsbouw

  • Metaalconstructie

  • Confectie-industrie

  • Soms ook in schoonmaakbranche (wanneer precies, zie volgende alinea)

Werk van stoffelijke aard

Een andere voorwaarde is dat het om werkzaamheden van stoffelijke aard gaat. Wat houdt dit precies in?

Werkzaamheden van stoffelijke aard zijn werkzaamheden die betrekking hebben op onroerende zaken en schepen. Bij de werkzaamheden moet een tastbaar product ontstaan.

Dus bijvoorbeeld: nieuwbouw van huizen, bouw of sloop van schepen, aanleggen van wegen, kleding maken (tot aan het knippen van patronen of het aanzetten van knopen toe). Ook schoonmaakwerkzaamheden aan onroerende zaken en schepen gelden als werk van stoffelijke aard. Maar: dit geldt alleen als het gaat om schoonmaakwerkzaamheden bij het maken van het product, niet wanneer het gaat om enkel het schoonmaken van het huis of schip.

Ook bij het uitlenen van personeel is het zaak dat het personeel werk doet van stoffelijke aard. Tekenaars, kantine- en kantoorpersoneel doen dit niet. Metselaars, betonvlechters en snijders bijvoorbeeld uiteraard wel.

Uitzonderingen

De verleggingsregeling mag niet worden toegepast in de volgende situaties:

  • Als de werkzaamheden voor meer dan de helft in de werkplaats van de ondernemer zelf zijn gedaan en dus niet op locatie 

  • De onderaannemer een standaard product verkoopt, dus alleen nog maar de zaak moet monteren en niet meer hoeft te maken (geldt niet voor de confectie-industrie).

Verleggingsregeling doorgeven

Je kunt aangeven op de belastingformulieren dat de verleggingsregeling is toegepast. Zowel de aannemer als de onderaannemer of de uitlener als de inlener moeten dit doen.