Ik verdenk mijn medewerker van fraude

Hoe doe je onderzoek of dat daadwerkelijk zo is?

23 januari 2020 25 augustus 2020

Je verdenkt een van je medewerkers van fraude. Om erachter te komen of dit daadwerkelijk zo is, kun je verschillende acties ondernemen. Hoe doe je onderzoek?

Je moet eerst onderzoeken of er écht sprake van fraude is. Als dat het geval blijkt te zijn, is het belangrijk dat je dit kunt bewijzen en de ‘dader’ kan achterhalen. Het hangt vervolgens van de situatie in je bedrijf af welke methode en welke middelen je daarbij inzet.

Eigen onderzoek

Bij een eigen onderzoek probeer je er zelf achter te komen of er daadwerkelijk fraude is gepleegd. Dit kun je doen door:

 • Observeren, controleren, feiten verzamelen

 • Videobeelden bekijken

 • Uitdraai kassastaten, controleer of er geld verdwijnt

 • Gesprek, interview, aanspreken

  • Zorg voor voldoende bewijsvoering en houd die paraat

  • Interview direct na uitnodiging tot gesprek

  • Zorg voor een getuige bij het gesprek

  • Stel een vraag en laat de verdachte zelf antwoorden

  • Stel geen suggestieve vragen, stel liever open vragen

  • De verdachte mag niet onder druk gezet worden

  • Vat veel samen in de trend van: “Dus ik begrijp dat….Is dit juist?”

  • Beslis of je over gaat tot aangifte als de verdachte bekend heeft

  • Bij aangifte: overdragen aan politie en ontslag op staande voet

  • Geen politie? Formulieren invullen en ondertekenen, afspraken bevestigen en ontslag of medewerker zelf ontslag laten nemen.

Onderzoek door derden

 • Recherchebureau, eventueel met technische hulpmiddelen (video)

 • Mysteryshopping (Anonieme observeerder)

 • Accountant

 • Tussentellingen

 • Advies specialisten

  • Recherche

  • Accountant

  • Politie

  • Ervaringsdeskundige

Opsporingsmethodiek: cameratoezicht

Als werkgever kun je onder omstandigheden gebruik maken van een verborgen camera op de werkvloer, als je vermoedens hebt van onrechtmatig handelen van jouw werknemers. Voorwaarde is dat je de werknemers vooraf hebt verteld van de mogelijke inzet van verborgen camera's op de werkvloer. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een personeelscirculaire of vermelding in het huishoudelijk reglement. Daarnaast moet je je uiteraard ook houden aan de bepalingen van de Wet op de ondernemingsraad. Let op: heimelijk cameratoezicht (het maken van beelden van personen met camera’s die zijn aangebracht om personen herkenbaar in beeld te brengen zonder dat de aanwezigheid ervan duidelijk kenbaar is gemaakt) is strafbaar!