MKB-Nederland wil één rekening voor auteursrechten

De situatie nu is onduidelijk en ineffeciënt

15 december 2009

Het kabinet moet met spoed een einde maken aan de volstrekt onduidelijke en inefficiënte manier van het innen van auteursrechten. Uit onderzoek van MKB-Nederland blijkt dat meer dan twintig (!) organisaties zich bezighouden met de incasso en verdeling van deze gelden, niet zelden voor dezelfde groep rechthebbenden.

Ondernemers zijn niet tegen het principe van betalen voor gebruik van de creatie van een ander. Maar mkb-ondernemers maken wél bezwaar tegen de manier waarop auteursrechten worden geïncasseerd. Uit NIPO-onderzoek in opdracht van MKB-Nederland blijkt dat eenderde heffingen krijgt opgelegd op onduidelijke gronden en van onbekende organisaties. Naar schatting ontvangt een op de zes foutieve facturen. Auteursrechtenorganisaties verzuimen aan te geven hoe zij de hoogte van de tarieven vaststellen. Voor slechts vijf organisaties is een College van Toezicht actief.

Het is niet verwonderlijk dat MKB-Nederland in toenemende mate klachten ontvangt van ondernemers en brancheorganisaties. Het enorme gebrek aan transparantie loopt ook als een rode draad door eigen onderzoek van de mkb-koepel heen.

Die inventarisatie wijst onder meer uit dat het bedrijfsleven op jaarbasis op zijn minst 280 miljoen euro kwijt is aan auteursrechten. Waarschijnlijk zelfs meer; nog van lang niet alle organisaties zijn omzetcijfers boven tafel gekomen. Er is weinig openbare informatie beschikbaar over omzet, uitbetaling of bedrijfsvoering. Ook is er de nodige overlap in de activiteiten en besturen.

Het is - eenvoudig gezegd - een ‘zooitje’ in auteursrechtenland, concludeert MKB-Nederland. De ondernemersorganisatie wil niet blijven dweilen met de kraan open. Er moet niet langer met een louter juridische, maar met een economische blik naar deze zaak worden gekeken.

MKB-Nederland roept het kabinet op een einde te maken aan de huidige wijze van innen en verdelen van auteursrechten. Het kan en moet transparanter, eenvoudiger en efficiënter. Ondernemers willen één factuur voor auteursrechten, waarop helder is aangegeven wat zij moeten betalen, aan wie en waarom.

Bron: MKB-Nederland