Wat is een boekenonderzoek?

Uitleg over het boekenonderzoek

13 augustus 2012

Met een eigen bedrijf heb je vaak veel voordelen. Zo zijn bijna alle kosten die je voor je bedrijf maakt, aftrekbaar bij de belastingdienst. Toch is het niet verstandig om hier te makkelijk mee om te gaan.

Per 1 januari 2007 zijn een groot aantal administratieve regeltjes, zoals vergoeding voor je mobiele telefoon, kerstpakket en lunchvergoedingen, vereenvoudigd of afgeschaft. Omdat De Belastingsdienst het aantal boekenonderzoeken wil uitbreiden, is de kans groot dat ze ook bij jou op de stoep staan.

Wat is een boekenonderzoek?Het boekenonderzoek is een controle van de administratie. Het kan gaan om een onderzoek over een bepaalde periode of om controle van bepaalde onderdelen van de boekhouding. Van elk boekenonderzoek wordt een verslag gemaakt. Je krijgt automatisch een kopie van het openbare deel van dit verslag.

Wat wordt er gecontroleerd?

Bij controles wordt een verband gelegd tussen de aangiften, de jaaropgaven en de administratie.Bij een algemeen boekenonderzoek, wordt jouw gehele administratie onderzocht. Dit onderzoek vindt het minst vaak plaats, en meestal naar aanleiding van:

 • de door jou ingediende aangiften;

 • een klikbrief;

 • onderzoek bij derden.

Welke controles zijn nog meer mogelijk?

Naast het algemeen boekenonderzoek kan er een deelcontrole plaats vinden. Dit is een controle naar de juiste afdracht van de omzetbelasting of loonbelasting. Bij een controle naar de omzetbelasting wordt gekeken of:

 1.     Er aansluiting is tussen jouw jaarrekening en de aangiftes omzetbelasting;

 2.     Je het nultarief correct toepast;

 3.     Je daadwerkelijk datgene exporteert wat je zegt te exporteren;

 4.     Daarnaast worden de facturen nagelopen.

De snelste en eenvoudigste controle, die de fiscus ook nog vaak het meeste oplevert, is de loonbelastingcontrole. Bij deze controle wordt alles gecontroleerd wat te maken heeft met jouw werknemers.

Ben ik verplicht om mee te werken aan een controle?Ja, je bent verplicht om mee te werken aan een controle. Dat houdt het volgende in:

 • Je moet de controleurs toegang geven tot de gebouwen waarin jouw onderneming is gevestigd;

 • Je moet alle gegevens en inlichtingen aan de controleurs geven die in het kader van de controle van belang kunnen zijn;

 • Je moet inzage geven in je administratie en toestaan dat er kopieën van worden gemaakt. Dit geldt ook als het gaat om belastingen, premies en inkomensafhankelijke bijdragen voor de Zorgverzekeringwet van je werknemers.

 • Je moet inzage geven in de opzet en werking van jouw administratie.

Tip:

Om de controles voorspoedig te laten verlopen, is het raadzaam om de berekeningen te bewaren die zijn gemaakt bij de opstelling van de aangiften en jaaropgaven.

Moet ik bepaalde documenten bewaren?Ja. Voor zogenoemde basisgegevens geldt een bewaarplicht van 7 jaar. Onder basisgegevens vallen:

 • het grootboek;

 • de debiteuren- en crediteurenadministratie;

 • de in- en verkoopadministratie;

 • de voorraadadministratie;

 • de loonadministratie.

Je moet de volgende gegevens ten minste 5 volle kalenderjaren na het einde van de dienstbetrekking bewaren:

 • de kopie van het identiteitsbewijs, en eventueel de aard en het nummer hiervan;

 • de loonbelastingverklaring of de gegevens van de werknemer voor de loonheffingen;

 • een verzoek om de loonheffingskorting wel of niet toe te passen;

 • (eventueel) de bijlage studenten- en scholierenregeling.

Let op!Ook als je stopt met ondernemen, moet je de gegevens blijven bewaren.

Bron: De Belastingdienst