Vanaf 2009 één factuur voor auteursrechten

Toezegging van minister

20 september 2013

Bedrijven krijgen vanaf 1 januari 2009 nog maar één rekening voor het betalen van auteursrechten. Deze toezegging deed minister Hirsch Ballin van Justitie donderdag 20 december aan MKB Nederland en VNO-NCW.

Zelfregulering

De minister stuurde tevens, samen met de bewindslieden van Economische Zaken, een brief naar de Tweede Kamer. Daarin kondigde hij aan dat de auteursrechtenorganisaties per 1 januari 2009 door zelfregulering tot één factuur moeten zijn gekomen. Lukt hen dat niet, dan komt de minister met wetgeving.

Stroomlijnen

Naast het doel tot één factuur te komen, is de minister van plan het aantal organisaties en hun activiteiten te stroomlijnen, al dan niet vrijwillig. Daarbij moeten efficiency, transparantie en herkenbaarheid richtinggevend zijn. Dit betekent volgens de bewindsman niet dat er één organisatie komt voor het innen van auteursrechten. “Dat zou immers tot een hele grote machtspositie leiden, terwijl u zelf juist een vermindering van marktmacht bepleit.”

'De maat is vol' actie

Hirsch Ballin deed zijn toezeggingen tijdens het slot van de protestactie ‘De maat is vol’ van MKB-Nederland en VNO-NCW. Uit handen van Jan Meerman (vice-voorzitter MKB-Nederland), Bernard Wientjes (voorzitter VNO-NCW), Hajé de Jager (voorzitter Koninklijk Horeca Nederland) en Hans Onno van den Berg (voorzitter commissie administratieve lasten) kreeg de minister elfduizend handtekeningen overhandigd van ondernemers en hun brancheorganisaties die zich ergeren aan de huidige manier van innen van auteursrechten. De manier waarop de vele heffingsorganisaties omgaan met het eenzijdig verhogen van tarieven, opzeggen van collectieve overeenkomsten, gebrek aan transparantie en overlegbereidheid is hen een doorn in het oog.

Meer aandacht

Staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken ziet het belang om tot een beter systeem te komen ook in. De sterkere aandacht van EZ voor de auteursrechten vinden de werkgeversorganisaties een prima zaak. Juridisch zijn auteursrechten immers al in steen uitgehakt, het gaat erom hoe met mededingingsmacht wordt omgesprongen en in hoeverre de huidige positie en fondsen leiden tot het bevorderen van innovatie en creativiteit.

Bron: MKB-Nederland