Prestatiebonus extra motiverend voor stagiairs

Prestatieafhankelijk stagevergoeding effectief middel

02 maart 2010

De hoogte van de stagevergoeding is van invloed op de motivatie van stagiars. Een prestatieafhankelijke stagevergoeding is daarom een zeer effectieve manier om stagiairs extra te motiveren.

Dit blijkt uit onderzoek door werving- en selectiebureau voor studenten Young & Ambitious. Het bureau pleit voor een prestatieafhankelijke stagevergoeding. Bij deze regeling krijgen studenten een vast maandelijke bedrag maar krijgen zij, geheel afhankelijk van hun prestaties, nog een financiële tegemoetkoming na de stage, een soort van bonus. Door de prestatie te koppelen aan een beloning worden de stagiares extra gestimuleerd om goed te presteren volgens het bureau.

De effectiviteit van deze beloningsregeling blijkt ook uit het onlangs verrichte onderzoek onder 715 studenten. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat bij 67% van de studenten, de stagevergoeding van invloed is op de motivatie tijdens de stage.