Moet ik een griepje van een werknemer als ziekte melden?

Hoe vaak is je werknemer ziek en wat kost je dat?

09 juli 2015

Veel werkgevers melden een griepje niet, of pas als de ziekte langer dreigt te gaan duren. Maar weet je wel wat een zieke medewerker per dag kost?

Zieke werknemer kost gemiddeld € 230,00 per dag

Uit onderzoek is gebleken dat een zieke werknemer je gemiddeld zo’n € 230,00 per dag kost!

Alle reden om “het aantal verzuimdagen” mee te nemen in het beoordelingsgesprek dat je met je werknemer voert. Helaas blijken veel werkgevers dat niet te doen, omdat de verzuimde dagen niet of onvoldoende worden geregistreerd. Want wat doe je met een medewerker die bij de tandarts zit om zijn of haar verstandskies te laten trekken en zich vervolgens keurig bij je ziek meldt? Maar is deze dan daadwerkelijk niet in staat om te werken?

Rekenvoorbeeld

Stel je hebt 2 medewerkers met een gemiddelde loonsom van € 25.000,00. In totaal heb je dan een loonsom van € 50.000,00. Aan het eind van het jaar blijkt dat ze samen 10 ziektedagen hebben gehad. Uitgaande van het gemiddelde bedrag van € 230,00, dan kost je dat al gauw € 2.300,00 oftewel het ziekteverzuim kost je bijna 5% van je loonsom.

Nu hoeft kortdurend verzuim niet direct een aanslag op je liquiditeitspositie te betekenen. Maar wat als je werknemer langdurig ziek is. Als werkgever ben je dan wettelijk verplicht om 70% van zijn loon door te betalen. En dat kan aardig in de papieren lopen.

Verzuim verzekerd

Om de kosten van het ziekteverzuim van je personeel in de hand te houden, kun je een verzuimverzekering afsluiten. Daarbij kun je zelf bepalen hoe lang het eigen risico is wat je wilt dragen. Na het verstrijken van de eigen risico termijn gaat de verzekeringsmaatschappij dan tot uitkering over. Bepaal samen met je verzekeringstussenpersoon voor jouw bedrijf het correcte eigen risico.

Auteur: Tonie Bosch