Aan welke eisen moet een factuur voldoen?

Verstuur een duidelijke factuur en krijg snel betaald
Een factuur is een rekening voor geleverde diensten of goederen. De factuur moet duidelijk zijn voor jou, voor de klant en voor de fiscus. Wat moet erin staan?
Een voorbeeldfactuur n.a.v. deze eisen?
Klik hier
Download gratis!
Ga naar MijnMKB
Test in 5 minuten: dragen jouw cijfers bij aan je doel?
Klik hier
Doe de scan!
Lees verder
Een van de grootste oorzaken van een slechte cashflow zijn achterstallige betalingen door klanten. Debiteuren betalen vaak te laat omdat de facturen fouten of onduidelijkheden bevatten, waardoor er veel over en weer gebeld moet worden. Wil jij dat jouw facturen op tijd betaald worden? Volg dan onderstaande tips op.
 
Eisen belastingdienst
De Belastingdienst stelt een aantal eisen aan de inhoud van een factuur. Die gelden ook voor digitaal verzonden facturen. Vermeld in ieder geval:
 • Naam en adres van je onderneming (let op: alleen het postbusadres is niet voldoende).
 • Het inschrijfnummer van je onderneming bij de Kamer van Koophandel.
 • Je btw-nummer (14 posities) en als de btw betaald wordt door de klant (verlegde btw), dan ook het btw-nummer van de klant.
 • Naam en adres van de klant.
 • Factuurdatum (dat is de datum waarop de factuur gemaakt is).
 • Uniek volgnummer van de factuur (factuurnummer). Je bent verplicht de facturen doorlopend en opeenvolgend te nummeren. Dat is ook handig voor je eigen administratie.
 • Hoeveelheid en omschrijving van de geleverde goederen/diensten.
 • Leverdatum van de goederen of diensten.
 • Prijzen exclusief btw.
 • Het btw-tarief dat je hanteert, dit is 6 procent of 21 procent afhankelijk van de geleverde goederen of diensten. Als je diensten niet btw-belast zijn, neem dan een regel op waaruit dat blijkt. Bijvoorbeeld: 'Journalistieke werkzaamheden zijn vrijgesteld van btw.
 • Btw-bedragen, uitgesplitst naar btw-tarief.
 • Verstuur je factuur altijd voor de 15e van de maand, na de maand waarin je je product of dienst hebt geleverd.  
 
In sommige gevallen gelden aangepaste regels voor facturen, bijvoorbeeld als je gebruik maakt van de verleggingsregeling. Ook gelden er andere factuurregels als je zaken doet met het buitenland.
 
Duidelijke betalingstermijn
Vergeet niet je rekeningnummer op te nemen in de factuur en vermeld een duidelijke betalingstermijn. Bedrijven stellen het betalen van rekeningen vaak uit, bijvoorbeeld omdat ze zelf nog wachten op betalingen. Voorkom dat je te lang op je geld moet wachten door een uiterste betalingsdatum op te nemen in de factuur en zorg dat je factuur op tijd betaald wordt, anders kan dit nadelige gevolgen hebben voor je cashflow.


Klantvriendelijk factureren
Besteed niet alleen aandacht aan de inhoud, maar ook aan de vormgeving van de factuur. Een factuur moet een duidelijke opbouw hebben, waardoor de klant in een oogopslag kan zien wat er van hem verwacht wordt. Specificeer daarom de kostenposten. Een gebruikelijke indeling is:
 • Honorarium diensten/levering producten
 • Materiaalkosten
 • Onkosten (kilometers, bureaukosten)
 • Eventueel: branchespecifieke kosten (denk aan: voorrijkosten, milieutoeslagen)
 • Eventueel: arbeidskosten
 • Btw
 
Bewaarplicht facturen
Al het papierwerk dat van belang is voor je vennootschaps-, omzet- en inkomstenbelasting moet je zeven jaar bewaren. Verstuurde en ontvangen facturen vallen hier ook onder. Heb je ook facturen over onroerende zaken in je administratie, dan ben je verplicht die tien jaar te bewaren. Dit moet, zodat je bij belastingcontrole jouw gegevens kunt tonen. Een andere eis van de belastingdienst is dat je facturen bewaart in de vorm waarin je ze hebt gestuurd of ontvangen, dus papieren facturen bewaar je op papier en digitale facturen op de computer.


Besparen op jouw factuurproces
Wist je dat er veel manieren zijn om op je factuurproces te bezuinigen? Zo kun je geld en tijd besparen door een goed georganiseerd debiteurenbeheer.

Vraag niet beantwoord of nog een vraag?

MKB Servicedesk helpt je graag verder!

Dossiers

Hoe zorg ik dat mijn facturen betaald worden?

Creëer een goed debiteurenbeheer en mijd wanbetalers
Last van slecht betalende debiteuren? Nederlandse ondernemers lopen jaarlijks 15 miljard euro mis, omdat facturen niet betaald worden, zo stelt het...

Waarom is cashflow zo belangrijk?

Tips om het verlies door niet-betaalde facturen te beperken
Cashflow is de geldstroom die in en uit je onderneming vloeit doordat facturen worden geïnd en betaald. Belangrijk dus, voor iedere ondernemer. Toch...

Wat is cashflowbeheer?

Besteed aandacht aan kasstroommanagement
Cashflow is een ander woord voor kasstroom. Dit zijn de inkomsten en uitgaven van je onderneming, met andere woorden: de geldstroom die in- en uit de...

Praat met ons mee op

Van Spaendonck Groep B.V
Postadres
Postbus 90154
5000 LG . Tilburg

Bezoekadres:
Reitseplein 1
5037 AA . Tilburg
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten