Wat kan ik met het Keurmerk Veilig Ondernemen?

Wat is het Keurmerk Veilig Ondernemen precies?

03 september 2014

Jaarlijks lijdt het Nederlandse bedrijfsleven schade door criminaliteit en onveiligheid. De overheid wil dat bedrijven en overheden hier gezamenlijk iets aan doen. Daarom bestaat het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO).

Het Nederlandse bedrijfsleven is regelmatig slachtoffer van criminaliteit. Het gaat hierbij om diefstal, brandstichting en vernieling. Alleen je eigen bedrijf beveiligen is niet genoeg meer. Daarom kiezen steeds meer ondernemers ervoor de handen ineen te slaan.

Wat is het KVO?

Het KVO is een keurmerk dat werkt met certificaten. Het doel is ervoor te zorgen dat bedrijven zich in een veilige omgeving bevinden. In gebieden die het certificaat hebben behaald hebben ondernemers er alles aan gedaan om de omgeving veilig te maken en te houden. Het KVO-certificaat kan worden behaald als ondernemers, gemeente, politie en andere relevante partijen kunnen aantonen dat ze gezamenlijk effectieve en structurele maatregelen hebben getroffen om de veiligheid te waarborgen. Het behalen van een KVO-certificaat is niet wettelijk verplicht maar kan wel een positief signaal naar de consument zijn.

Wat is het voordeel van een KVO?

Een samenwerking tussen ondernemers en overheden biedt vele voordelen. Een veiliger winkelgebied trekt immers meer klandizie. Ook zorgt het KVO voor meer duidelijkheid over welke partij waarvoor verantwoordelijk is. Zo ben je als ondernemer verantwoordelijk voor de veiligheid in je eigen onderneming en de lokale overheid voor de openbare orde en veiligheid in het winkelgebied. Waar ondernemers en de overheid elkaar tegenkomen kunnen moeite en geld worden bespaard.

Soorten keurmerken

Er zijn twee soorten keurmerken, één voor bedrijventerreinen (KVO-B) en één voor winkelgebieden (KVO-W). Lees meer informatie over beide keurmerken.

Let op:

KVO’s zijn geen producten die wanneer ze zijn behaald voor altijd geldig blijven. Het zijn lopende processen die regelmatig opnieuw bekeken moeten worden. Hierbij zijn improvisatie, invoering van nieuwe ideeën en het afwijken van gebaande paden belangrijke kenmerken. Het is daarom belangrijk dat alle partijen flexibel zijn.

Je eigen onderneming

Het KVO verbindt geen eisen aan de individuele beveiliging van je bedrijf. Beide handboeken bieden wel een aantal handreikingen waarmee je zelf aan de slag kunt om de veiligheid in je bedrijf te verbeteren.

Kortom

Het KVO kan je als ondernemer uiteindelijk veel tijd en geld besparen. De overheid kan zijn steentje bijdragen als de ondernemers in jouw buurt samenwerken op het gebied van veiligheid. Bovendien lopen consumenten liever in een gebied waarvan ze zeker zijn dat ze veilig kunnen winkelen. Kortom: het KVO biedt alleen maar voordelen.