Waarom kies ik voor groene energie?

Kies ik voor duurzame energie of doe ik dat niet?

10 augustus 2012

Hoewel je het aan de stroom die uit je stopcontact komt niet kunt zien, zijn er verschillende soorten elektriciteit. Het verschil zit hem in de opwekking. Is jouw energie groen of grijs?

De meeste elektriciteit wordt opgewekt door centrales die gestookt worden met fossiele brandstoffen. Er zijn echter ook duurzamere energiebronnen. Groene energie is elektriciteit die is opgewekt met behulp van deze bronnen.

Duurzame energiebronnen

Zon, wind, waterkracht en biomassa zijn voorbeelden van duurzame energiebronnen. Deze bronnen zijn onuitputtelijk, de energie is schoon en betrouwbaar en bij de winning en omzetting bestaan nauwelijks schadelijke effecten voor het milieu. Over biomassa bestaat nog een stevige discussie in Europa, over of dit tot de duurzaam opgewekte elektriciteit mag worden gerekend, maar in Nederland geldt opwekking deze elektriciteit als duurzaam.

Grijze energie

De meeste elektriciteit wordt opgewekt door centrales die gestookt worden met fossiele brandstoffen, zoals gas, olie en steenkool. Bij deze vorm van energieopwekking komt het CO2-gas vrij, dat bijdraagt aan het broeikaseffect. Hierbij geeft gas minder CO2-uitstoot, dan steenkolen en is daardoor milieuvriendelijker.

Een betrekkelijk (maar wel grijze) vorm van elektriciteitsopwekking is WarmteKrachtKoppeling (WKK). Bij WKK wordt de afvalwarmte van de elektriciteitproductie-eenheid gebruikt voor verwarmingsdoeleinden, zoals stadsverwarming in grote steden, tuinderijen of voor eigen gebruik.

Tenslotte is er nog kernenergie. In Nederland levert de kerncentrale in Borssele stroom aan het elektriciteitsnet. Hoewel deze centrale technisch nog lang niet verouderd is, heeft de overheid uit milieuoverwegingen besloten deze over een paar jaar te sluiten.

Hoe wordt groene energie geleverd?

Het elektriciteitsnet heeft zowel groene als grijze energie en distribueert beide naar aangesloten bedrijven en huishoudens. Als je voor groene energie kiest, komt er geen andere stroom uit je stopcontact. De energieleverancier geeft u slechts de garantie dat dezelfde hoeveelheid stroom die u gebruikt ook duurzaam is opgewekt en op het net is gezet. Dit betekent dus dat er geen technische aanpassingen nodig zijn voor het overgaan op groene energie. Het bewijs voor echte groene stroom wordt bijgehouden door de groencertificatenbank, die groencertificaten afgeeft. De bewijsstukken worden vervolgens geleverd aan de Belastingdienst.