MKB-Nederland positief over Miljoenennota

Kabinet denkt aan ondernemers!

22 februari 2019

Het vierde kabinet-Balkenende lijkt ineens het beste voor te hebben met het ondernemerschap. Verlaging van de vennootschapsbelasting, verruiming van de lijfrente-aftrek, vermindering van de WW-premie voor werkgevers, een soepeler btw-aangiftebeleid en lagere zorgkostenpremies zijn lang gekoesterde wensen van MKB-Nederland die in 2009 in vervulling gaan, als de Tweede Kamer geen roet in het eten strooit.

Met deze en andere door de regering aangekondigde maatregelen werpt het intensieve lobbywerk van MKB-Nederland zijn vruchten af.

Klik hier voor de volledige reactie van MKB-Nederland op de Miljoenennota.