MKB-Nederland verheugd over lage btw-tarief

Fiets-, textiel- en schoenreparaties, kappers en schilders onder 6%-tarief

12 maart 2009

MKB-Nederland is verheugd dat na meer dan tien jaar lobbywerk het lage btw-tarief voor arbeidsintensieve diensten een permanente status heeft.

Sinds 2000 gold een tijdelijke regeling, die steeds periodiek werd verlengd en daardoor tot onzekerheid bij de betrokken branches en consumenten leidde. Juist in deze tijd van recessie is zekerheid hard nodig om werkgelegenheid en investeringen te behouden en te bevorderen, aldus de ondernemersorganisatie.

Over het Europese experiment met het lage btw-tarief voor arbeidsintensieve diensten is jaren gesteggeld. De Europese ministers van Financiën hebben hierover gisteren een akkoord bereikt. Dat houdt onder meer in dat de branches die deel uitmaakten van het experiment – zoals de fiets-, textiel- en schoenherstellers en de kappers – definitief onder het tarief van 6 procent vallen.

De lijst van de bestaande diensten voor dit verlaagde tarief (in Nederland 6 i.p.v. 19 %) bevat de hersteldiensten (fiets-, textiel- en schoenreparaties) en werkzaamheden van kappers. Ook wordt de huidige gunstige regeling voor schilders en stukadoors uitgebreid, die nu alleen het lage tarief in rekening mogen brengen voor werkzaamheden in huizen ouder dan 15 jaar. Vanaf 2011 profiteren ook nieuwere huizen van dit voordeel.

MKB-Nederland pleit ervoor dat het kabinet gebruikmaakt van de door Brussel toegevoegde mogelijkheid om ook “digitale en audio boeken” onder het lage tarief onder te brengen. “Papieren” boeken vielen al onder het lage tarief. Voor de horeca gold in Nederland al een verlaagd tarief. Ook wil de werkgeversorganisatie dat het lage tarief ook toe wordt gepast voor andere sectoren, zoals de hoveniers en de groene producten.

Dit dossier is een wezenlijk onderdeel van de Small Business Act (SBA), zoals die vorige zomer werd gepresenteerd. MKB-Nederland pleit ook voor het zo snel mogelijk invoeren van een aantal andere voorstellen uit dit SBA, zoals een betere betalingsrichtlijnen een mkb-vriendelijk aanbestedingsbeleid. Deze SBA staat op de agenda van de komende Voorjaarstop in Brussel.

Bron: MKB-Nederland