Werkkostenregeling. Hoezo, lastenverlichting?

Kritiek op nieuwe werkkostenregeling

04 november 2011

De nieuwe werkkostenregeling zal ondernemers meer dan €1 miljard gaan kosten. Hoezo, lastenverlichting?

De nieuwe werkkostenregeling is een onderdeel van de Fiscale Vereenvoudigingswet 2010. De wet beoogt het systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers eenvoudiger te maken voor werkgevers. Maar in plaats van een lastenverlichting zal de nieuwe regeling dus een lastenverzwaring van meer dan €1 miljard met zich meebrengen voor ondernemers. 

29 huidige regelingen geschrapt De door het kabinet voorgestelde werkkostenregeling schrapt de 29 huidige regelingen voor vergoedingen. Deze worden vervangen door de mogelijkheid om tot een percentage van 1,5 procent van de loonsom, vergoedingen en verstrekkingen onbelast aan het personeel te geven. Boven dit percentage betaalt de werkgever 80 procent eindheffing over tegemoetkomingen. 

Flinke kritiek MKB-Nederland en VNO-NCW hebben grote bezwaren tegen het voorstel van de werkkostenregeling.“Het is simpelweg een aftopping van de huidige mogelijkheid om vergoedingen en verstrekkingen vrijwel onbelast te doen”, schrijven zij in een onlangs verstuurde brief naar de Tweede Kamer.  

Administratieve lastenverlichting nog onzeker De grens van 1,5 procent is zo laag dat veel ondernemingen met de hoge eindheffing geconfronteerd zullen worden. Het percentage gaat uit van een gemiddeld bedrag per doorsnee werknemer en houdt geen rekening met variaties tussen sectoren, bedrijven en werknemers onderling. Zakelijke kosten die nu nog onbelast zijn, zullen onder de nieuwe regeling belast zijn. Een lastenverhoging van €1 miljard is het gevolg. Daarnaast is de administratieve lastenverlichting nog onzeker. Deze kan pas ingeschat worden naar aanleiding van lagere regelgeving, welke nog moet volgen. 

Tegenbewijsregeling MKB-Nederland en VNO-NCW pleiten voor een zogenaamde tegenbewijsregeling: kan de onderneming aantonen dat de werknemer meer kosten heeft gemaakt dan 1,5 procent van zijn loonsom, dan moeten deze kosten onbelast zijn. De eindheffing moet daarbij tevens omlaag gaan. Het tarief van 80 procent is veel te hoog. De ondernemersorganisaties stellen voor dat het kabinet de heffing afstemt op de individuele onderneming, afhankelijk van de effectieve belastingdruk.

Meer weten? Wil je meer weten over de huidige regelingen over vergoedingen voor werknemers?

Bron: MKB-Nederland