Denken ondernemers te licht over zwaar werk?

FNV vindt van wel en stapt op uit overleg

16 december 2009

De FNV-bond is opgestapt uit het overleg over arbeidsomstandigheden. De werkgeversorganisaties zouden te licht denken over zwaar werk. Is dat ook zo?

Debat over arbocatalogieVorige maand debatteerde de Tweede Kamer ook al over dit thema. Een meerderheid van de Tweede Kamer liet toen weten te betwijfelen of werkgevers voldoende afspraken maken met hun personeel over veilig werken. Het was de bedoeling dat per 1 januari volgend jaar algemene beleidsregels over veilig werken geschrapt zouden worden. Sociale partners zouden in plaats daarvan eigen afspraken maken in de arbocatalogi.

Specifieke afspraken zijn beter dan algemene regels

Minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) gaf dinsdag aan beleidsregels uit de Arbowetgeving te willen schrappen. Maar dan moeten vakbonden en werkgevers in bedrijfstakken eerst afspraken maken over veilig werken in nieuwe zogeheten arbocatalogi, die specifiek gelden voor een bedrijf of branche. De minister hoopt dat in de loop van volgend jaar de algemene beleidsregels afgeschaft kunnen worden. Wegens grote verschillen in werksituaties zijn specifieke afspraken volgens hem beter dan algemene regels in de wet over bijvoorbeeld geluidsbelasting, tillen en blootstelling aan extreme hitte of kou.

FNV: Cruciale normen vallen wegNa de bekendmaking van Donner om regels te schrappen stapte de FNV op uit het overleg. Volgens de bond vallen hierdoor cruciale normen weg die werknemers beschermen op de werkvloer. Onterecht, stellen de werkgeversorganisaties. Alle grenswaarden waarover de Gezondheidsraad had geadviseerd zijn in de Arbowet opgenomen, zoals in de SER unaniem was afgesproken.

MKB-Nederland en VNO-NCW beschouwen het gedrag van de bond als een doorzichtige poging om na de verhoging van de AOW-leeftijd stemming te maken in de discussie over zware beroepen. Van het ene op het andere moment maakt de FNV constructief overleg over een pragmatische aanpak van de arbeidsomstandigheden onmogelijk. ‘Dat is vreemd,’ zeggen de ondernemersorganisaties.

Vertrek van de bond is onverantwoordelijk

MKB-Nederland en VNO-NCW vinden het vertrek van de bond onverantwoordelijk.Door het opstappen van de FNV komt het overleg over de Arbo-catalogi, afspraken per branche over een veilige en gezonde werkomgeving, stil te liggen. De werkgeversorganisaties laten weten dit onverantwoord te vinden. De afspraken moeten voorkomen dat elk bedrijf afzonderlijk zijn arbeidsvoorwaarden moet bepalen. Dat zou voor de bonden onmogelijk zijn om te bemannen. Blijkbaar gaan ze daar nu aan voorbij.

Bron: MKB Nederland, De Telegraaf