Hoe beoordeelt de bank mijn kredietaanvraag?

Naar welke aspecten kijken banken?
Als je geld nodig hebt voor je onderneming, stap je naar de bank met je businessplan in de hoop financiering te krijgen. Naar welke aspecten van je plan kijkt de bank? Hoe beoordeelt een bank je aanvraag?
De bank zal vantevoren aangeven welke informatie zij nodig heeft voor de beoordeling van de kredietaanvraag, zoals een businessplan, financiële gegevens en een ondernemersprofiel
Bij de beoordeling van je kredietaanvraag kijkt de bank naar een aantal aspecten. Het is per ondernemer en onderneming verschillend welke aspecten het zwaarst wegen, maar over het algemeen komen de volgende onderdelen bij de beoordeling aan bod:
 
 • Kwaliteit van het management
  De bank kijkt naar de kwaliteit van het management van het bedrijf. Wat zijn de ervaringen met het management tot nu toe? Hoe kwamen belangrijke beslissingen tot stand? De bank onderzoekt of er in het verleden op tijd is ingegrepen in bepaalde situaties en hoe de organisatiestructuur er uit ziet. Ook kan er worden gekeken of de eventuele opvolging van het management is geregeld.
 • Kwaliteit van de administratieve organisatie en informatievoorziening naar de bank
  De bank bekijkt de status van de administratieve organisatie. Is er een goed managementinformatiesysteem? Hoe wordt er omgegaan met tussentijdse cijfers en prognoses? Wordt er tijdig bijgestuurd naar aanleiding van de beschikbare informatie?
 • Historische en geprognosticeerde rentabiliteit en kasstromen
  Hoe is de ontwikkeling van de rentabiliteit (winstgevendheid) tot nu toe geweest? De bank bekijkt hoe de kasstromen zich de afgelopen jaren hebben ontwikkeld en hoe dit er voor de toekomst uit zal zien.
 • Vermogensstructuur
  Op welke manier is de onderneming gefinancierd? Is er veel eigen vermogen aanwezig, of is het bedrijf gefinancierd met veel vreemd vermogen?
 • Zekerheden
  Welke activa (= het geheel aan bezittingen in een onderneming) zijn in het bedrijf aanwezig en kunnen deze dienen als onderpand bij de kredietovereenkomst?
 • Positie van de kredietnemer in de branche
  De rol van de onderneming in de sector wordt beoordeeld. De bank analyseert de branche waarin de onderneming actief is. Hierbij worden de (potentiële) afnemers en leveranciers van de onderneming tegen het licht gehouden. Ook wordt de concurrentie bekeken.
 • Branchevooruitzichten
  De bank kijkt naar de vooruitzichten in de branche op korte en lange termijn.
 • Landenrisico
  Er wordt een schatting gemaakt welke risico’s een onderneming kan lopen als gevolg van internationale activiteiten.
Beoordeling
Na een gesprek met de relatiebeheerder van de bank en het overhandigen van de benodigde gegevens  zal de bank binnen een aantal weken reageren op de kredietaanvraag. Indien de bank besluit tot het verlenen van krediet zal er een offerte worden opgesteld. Als de aanvraag wordt afgewezen, zal de bank je wijzen op andere vormen van financiering.
 
 

Direct de beste MKB financieringsoplossing?

Of het nu gaat om uitbreiding, werkkapitaal, het selecteren van de beste passende geldverstrekker of beste condities. Het kan met Credion. Bekijk hier de mogelijkheden

Vraag niet beantwoord of nog een vraag?

MKB Servicedesk helpt je graag verder!

Waar let de bank op als ik een krediet aanvraag?

Je hebt geld nodig en wil daarvoor een krediet aanvragen bij de bank. Wat zijn dan de belangrijkste dingen waar de bank op let? Tips van de Rabobank en ING.
waar-let-bank-als-krediet-aanvraag-12113151355.png

Hoe maak ik een liquiditeitsbegroting?

Voorbeeld: wat komt er in en wat gaat er uit?
Een liquiditeitsbegroting is een schematische weergave van alle geldstromen die je bedrijf inkomen en uitgaan in een bepaalde periode. Die begroting...

Praat met ons mee op

Van Spaendonck Groep B.V
Postadres
Postbus 90154
5000 LG . Tilburg

Bezoekadres:
Reitseplein 1
5037 AA . Tilburg
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten