Nieuwe btw-heffing in de EU

Wat betekent dit voor mijn bedrijf?

02 augustus 2016

De btw-heffing in Europa is vanaf 1 januari 2010 aangepast. Als je zaken doet met het buitenland, gaat er voor jou het een en ander veranderen.

Opgaaf ICP vervangt opgaaf ICL

Diensten Als je diensten verricht in een ander EU-land, moet je hier vanaf 2010 regelmatig een overzicht van sturen naar de Belastingdienst. Dit is de opgaaf ICP (IntraCommunautaire Prestaties). Tot eind 2009 hoefde je als ondernemer alleen opgaaf te doen van de goederen die je leverde (opgaaf ICL). De opgaaf ICP kun je doen via het beveiligde gedeelte op de website van de Belastingdienst of met je administratiesoftware.

Goederen Lever je voor meer dan € 100.000 goederen per kwartaal in de EU? Dan moet je maandelijks opgaaf ICP doen. Als je minder dan € 100.000 aan goederen levert, kan je zelf kiezen wanneer je opgaaf doet: per maand, per kwartaal of per jaar. Dienstverleners mogen elk tijdvak kiezen, maar leveranciers van goederen zijn wel aan voorwaarden verbonden.

En let op: iedereen moet er vanaf 2010 zelf aan denken om de opgaaf ICP op te sturen. Je krijgt geen herinneringsmails meer en de opgaaf staat niet meer automatisch voor je klaar.

De belangrijkste btw-veranderingen op een rijtje:

 • De ondernemer die een dienst afneemt, geeft vanaf 2010 de btw aan in zijn eigen land.

 • De opgaaf ICP (voor goederen en diensten) vervangt de opgaaf ICL (alleen voor goederen).

 • Leveranciers van goederen moeten elke maand een opgaaf ICP doen, als de intracommunautaire leveringen per kwartaal meer is dan € 100.000.

 • Ook dienstverleners doen opgaaf ICP.

 • Btw uit andere EU-landen vraag je voortaan digitaal terug bij de Nederlandse Belastingdienst. De inloggegevens kun je online aanvragen. Je hebt geen verklaring van hoedanigheid meer nodig. De Belastingdienst controleert of je ondernemer bent voor de omzetbelasting en geeft dit door aan de buitenlanse belastingdienst.  

 • Je moet er zelf aan denken om de opgaaf ICP op te sturen. De Belastingdienst zet hem niet meer voor je klaar.  

 • Er zijn nieuwe minimumbedragen voor het terugvragen van btw. Na een kalenderjaar moet het terug te vragen btw-bedrag minimaal € 50 zijn. Tijdens een kalenderjaar kan je alleen btw terugvragen over een periode van minstens 3 maanden. Het minimale btw-bedrag moet dan € 400 zijn. Als je btw uit meerdere landen wil terugvragen, moet je voor elk land een verzoek doen.

De verandering van de btw-heffing heeft voor jou als ondernemer ook een aantal voordelen. Zo hoef je in de meeste gevallen geen aangifte meer te doen in het andere EU-land. Een ander voordeel is dat de dienstverlener vaak minder btw in rekening brengt. Hij schrijft dan op de factuur 'btw verlegd'. 

Welke ondernemers kunnen wel btw terugvragen?

Je kunt wel btw terugvragen als:

 • Je ondernemer bent;   

 • Je in het EU-land waar je btw terugvraagt geen aangifte omzetbelasting hoeft te doen;

 • Je de goederen/diensten gebruikt voor met btw belaste bedrijfsactiviteiten. 

Welke ondernemers kunnen geen btw terugvragen?

Je kunt geen btw terugvragen als:

 • Je geen ondernemer bent voor de omzetbelasting;

 • Je alleen vrijgestelde goederen en diensten levert;

 • Je een ontheffing van administratieve verplichtingen hebt;

 • Je onder de landbouwregeling valt. 

Lees ook het artikel: Btw buiten de EU.