Waar moet ik op letten bij het aanvragen van energiesubsidies?

Elke regeling heeft een budget

15 augustus 2012

Dankzij energiesubsidies wordt het voor ondernemers interessanter om te investeren in duurzame energie. Waar moet je op letten bij het aanvragen van energiesubsidies?

Wanneer kan ik subsidie aanvragen?

Er zijn verschillende subsidieregelingen om energiezuinig ondernemen te bevorderen. Alle subsidieregelingen, inclusief de fiscale regelingen, hebben een budget. Wanneer het budget op is, zijn er op dat moment ook simpelweg geen subsidiemogelijkheden meer. Je moet dan wachten tot er weer een nieuw subsidiebudget is. Er bestaat wel altijd een kans dat er geen nieuw budget komt of dat de regeling voor duurzame energie verandert.

Daarnaast moet je rekening houden met het feit dat bij de meeste subsidieregelingen reeds gemaakte kosten/investeringen niet worden gesubsidieerd. Kortom, hoe eerder je subsidie aanvraagt, hoe meer kosten gesubsidieerd kunnen worden. De regeling is sowieso pas bindend wanneer je een handtekening onder de toekenning hebt gezet. Ook wanneer het project anders verloopt dan gepland, dan kunnen in overleg met de subsidieverstrekker goede afspraken gemaakt worden over wijzigingen.

Waar kan ik subsidie aanvragen?

Verschillende ministeries houden zich bezig met het verstrekken van subsidies op energiegebied. Als ondernemer heb je daar echter weinig mee te maken, want je moet de subsidie aanvragen bij de uitvoeringsinstantie. Afhankelijk van de subsidie is dit Agentschap NL, de Belastingdienst en soms ook je eigen energiebedrijf.

Hoeveel subsidie is er beschikbaar?

De meeste subsidies vergoeden maar een bepaald percentage van de projecten. De meeste subsidies kennen daarnaast drempel- en minimumbedragen. Ook dien je als ondernemer belastingplichtig te zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Kan ik van meerdere subsidieregelingen gebruik maken?

Het is mogelijk om subsidieregelingen te combineren, maar dat is slechts bij bepaalde regelingen het geval. Voor meer informatie kun je terecht bij Agentschap NL.