Wat is zorgplicht?

Informatie over bodemverontreiniging

04 juni 2007

Zorgplicht is je plicht als bedrijf om alles te doen wat kan om bodemverontreiniging te voorkomen. De overheid kan maatregelen treffen als er sprake is van verontreiniging. Niet de overheid maar de eigenaar is verantwoordelijk voor de grond van zijn bedrijven.

Elk bedrijf heeft de plicht om datgene te doen om bodemverontreiniging te voorkomen, de zogenaamde zorgplicht. Zo moet je zorgvuldig omgaan met verontreinigende stoffen (denk ook aan opslag en vloeistofdichte vloeren). Ook moet je ondergrondse tanks en leidingen regelmatig laten keuren. Dit staat allemaal in de Wet bodembescherming (Wbb). Om de hele wet in te zien, kan je hier klikken voor de site van de overheid (www.wetten.nl). Doel van de wet is het voorkomen van bodemverontreiniging en het herstellen van de gangbare kwaliteit van de bodem.

Verplicht onderzoek

Sommige bedrijven zijn verplicht in opdracht van gemeente of provincie een bodemonderzoek te laten doen. Dit zijn soms bedrijven met een milieuvergunning. Vaker zijn het bedrijven die een milieuvergunning hebben aangevraagd en gekregen via een zogeheten melding. Als een dergelijk bedrijf verplicht wordt een onderzoek uit te voeren, neemt de gemeente het initiatief en schrijft het bedrijf aan. In principe is de eigenaar altijd verantwoordelijk. Alleen als duidelijk aantoonbaar is dat de huurder veroorzaker is van de verontreiniging kan de schade op hem verhaald worden.

De vorige eigenaar

Het kan gebeuren dat de grond al vuil was voordat jij er kwam. Als je dat als huidige eigenaar kan aantonen, is de desbetreffende beheerder van het stuk grond verantwoordelijk. Als deze echter niet meer bestaat, ben je alsnog degene die moet zorgen dat de kwaliteit weer hersteld wordt. Maar ook al kan de huidige eigenaar aantonen dat een oudere eigenaar (na 1975) heeft vervuild, dan blijft de huidige eigenaar aansprakelijk als uit een verkoopakte blijkt dat de nieuwe eigenaar de grond heeft verworven met alle lusten en lasten. Dit zijn zaken waarbij de hulp van een deskundig juridisch adviseur nodig is.

BSB

BSB staat voor BodemSanering in gebruik zijnde Bedrijfsterreinen. Dit bestaat uit een samenwerking tussen ondernemersorganisaties en kamers van koophandel. Via dit initiatief is compleet duidelijk welke rechten en plichten je hebt.

Subsidie

Bij de provincie kunt u informatie krijgen over subsidie en fiscale faciliteiten bij sanering van bodemverontreiniging. Zie Infomil en Milieuwinst.

Kortom

Nog vragen over zorgplicht en bodemverontreiniging? MKB Servicedesk zorgt dat je met de juiste mensen in contact komt en doet er alles aan om alle vragen en mogelijke problemen op te lossen. Aarzel dus niet om contact met ons op te nemen.