Waarom zou ik als ondernemer energie besparen?

Verlicht de druk op je energiekosten en het milieu

18 september 2013

Een lager energieverbruik scheelt in de kosten, maar spaart ook het milieu. Welke invloed heeft energie besparen op het klimaat en waarom zou je er als ondernemer voor kiezen?

Onderzoekers zijn het niet allemaal met elkaar eens over hoe het precies verloopt, maar één ding is duidelijk: ons klimaat verandert. En niet ten goede. Kort gezegd komen er steeds meer broeikasgassen in de atmosfeer, waardoor de aarde te veel opwarmt. Door onze uitstoot aan broeikasgassen (drastisch) te verminderen, gaan we deze ontwikkeling tegen.

Fossiele brandstoffen

Veel van de energie die we gebruiken, ontstaat door verbranding van olie, steenkool of aardgas: de zogeheten fossiele brandstoffen. De verbranding daarvan zorgt voor het ontstaan van CO2. CO2 geldt als het meest schadelijke broeikasgas. Dat betekent dat we moeten zorgen voor minder verbranding van fossiele brandstoffen. En hoe kun je hier als ondernemer aan bijdragen? Bepaar energie. Zo verminder je de uitstoot en heb je ook nog eens lagere kosten.

Aanwijzingen

Enkele aanwijzingen voor klimaatverandering zijn:

-De stijging van de temperatuur over de hele wereld.

-De toename van neerslag en extremen in weersomstandigheden.

-De stijging van de zeespiegel

Zoals je leest, is niet elke aanwijzing even duidelijk. Zoom je uit en bekijk je ze wereldwijd, dan vallen ze niet te ontkennen. Sinds 1990 is de mensheid al wel bewust bezig met het terugdringen van de CO2-uitstoot. Maar helaas nog niet iedereen.

Ontwikkelingen

Tussen 1970 en 2005 namen de broeikasgasemissies sterk toe. Eén van de oorzaken daarvan is de toename van de Chinese en Indische industrie in die periode. Inderdaad industrieën die ook voor de westerse landen produceren. Indirect werkten we dus mee aan deze toename.

Duurzame energie

Energie besparen in bedrijven is niet altijd mogelijk. Om toch verantwoord energie te verbruiken, is er de mogelijkheid van duurzame energie. Voorbeelden daarvan zijn energie door water- en windkracht en zonne-energie. Minder bekend zijn energie door aardwarmte en biomassa. Volgens de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) scheelde het gebruik van deze energie bijna 5,5 procent aan CO2-uitstoot in 2008.