Hoe maak je energie onderdeel van MVO?

Duurzaam omgaan met energie

12 juli 2018

Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen zorg je ervoor dat je zuinig omgaat met de wereld. Duurzaam omgaan met energie past daar prima bij. Bovendien help je je bedrijf er ook mee vooruit.

De essentie van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is dat je verder kijkt dan financiële winst van je bedrijf. Je let op een juiste balans van milieu, menselijkheid en economie. Een veelgebruikte term is triple-P, wat staat voor People, Planet, Profit. Je gaat dus zuinig om met de wereld, zodat de aarde zich kan herstellen en latere generaties niet met onze problemen komen te zitten. Integendeel, je werkt juist aan een beter leefklimaat. Vijf voordelen van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Energie belangrijk onderdeel

Bewust en duurzaam omgaan met energie is een belangrijk onderdeel van duurzaam ondernemen. Het energieaspect heeft te maken met één van de speerpunten: CO2-zuinige productie met zo min mogelijk afval en andere vervuilende aspecten. Op die manier draag je als ondernemer een steentje bij aan de duurzaamheid van de wereld.

Duurzame energie 

Energiekosten nemen alsmaar toe. De kosten van grondstoffen, afvalverwerking, waterverontreiniging en regulering stijgen. Met je bedrijf kun je ook overstappen op duurzame energie of groen voor gas. Daarmee bespaar je op 'slechte'  energie en verduurzaam je een deel van je energievraag. Hoe klein je bedrijf ook is, er is altijd de mogelijkheid om duurzame energie te gebruiken.

C2C

Cradle to Cradle produceren geldt als de verst gevorderde vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het uitgangspunt erbij is dat er zo min mogelijk slechte kanten zitten aan alle activiteiten die je doet . Van essentieel belang is om kritisch te kijken naar alle aspecten van je bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld: producten maak je van schone grondstoffen, je zorgt dat ze zuinig zijn in gebruik en zo min mogelijk afval opleveren. Idealiter is dat afval ook te recyclen. Belangrijker nog is dat alle randzaken ook duurzaam zijn.

Lees ook hoe je kunt Starten met duurzaam ondernemen

Auteur

Laura Wennekes