Wat staat er allemaal op een energierekening?

Wat je precies waaraan betaalt

12 juli 2018

Eenmaal per jaar krijgt je onderneming een definitieve jaarnota van de energieleverancier waaruit blijkt of je als ondernemer geld terugkrijgt of moet bijbetalen. Maar wat staat er nou precies op een energierekening?

Energiebesparende maatregelen 2019

Omdat je in de zomer minder energie verbruikt dan in de winter is je energieverbruik niet iedere maand hetzelfde. Om de kosten te spreiden, betaal je een vast maandelijks voorschot. Eenmaal per jaar berekent je energieleverancier de definitieve jaarnota en dan blijkt of je geld terugkrijgt of moet bijbetalen. Bovendien brengt het energiebedrijf vastrecht, energiebelasting en BTW in rekening.

Voorschotbedrag

Het maandelijkse voorschotbedrag is een schatting van wat je in een jaar gebruikt aan gas en elektriciteit. De hoogte hiervan bepaalt het energiebedrijf op basis van de hoogte van je energierekening van het afgelopen jaar, de geldende tarieven en de eventuele kosten voor andere producten die je afneemt, zoals CAI en door de Energiebelasting. Maar ook de vergoedingen die een energieleverancier incasseert hebben invloed op het voorschotbedrag.

Vastrecht

Daarnaast betaal je maandelijks een vast bedrag voor het verbruik van de meters, administratie, onderhoud van het leidingennet en de afschrijvingskosten van de leidingen naar je bedrijf. Dit is het vastrecht. Tot slot betaal je ook nog BTW over de Energiebelasting (EB). Via deze belasting maakt de overheid energie duurder om zo het broeikaseffect tegen te gaan. De opbrengst besteedt de overheid aan subsidies op energiezuinige apparatuur en energiebesparende maatregelen.

Aan de hand van de opgenomen meterstanden berekent de leverancier eenmaal per jaar de definitieve jaarnota. Dan blijkt dus ook of je geld terugkrijgt of juist moet bijbetalen. Op de jaarnota staat ook het nieuwe termijnbedrag – oftewel het voorschotbedrag – voor het komende jaar aangegeven. De eerste termijn is dan meteen al verrekend met het restantbedrag van de jaarnota.

Wat is een Piek-daltarief?

Je kunt ervoor kiezen om over te stappen naar een speciaal piek-daltarief. Dan betaal je tijdens de uren waarin mensen veel stroom verbruiken meer dan normaal voor je elektriciteit en tijdens de rustige uren aanzienlijk minder dan normaal. Als je gebruik wilt maken van het piek-daltarief, wordt er een speciale meter bij je geïnstalleerd. Voor deze installatie betaal je een eenmalige bijdrage.

Klacht over energierekening?

Heb je een klacht over de energierekening? Klik hier om te lezen bij welke instantie je moet zijn en welke procedure je moet volgen.