Hoe gebruik ik duurzame energiebronnen?

Mogelijkheden om je eigen energie op te wekken

10 augustus 2012

Er zijn nog weinig voorbeelden van bedrijven die in hun eigen energie voorzien. Toch kán het wel, zelf duurzame energiebronnen gebruiken. Een aantal voorbeelden.

Zonnepanelen zijn niet meer onbekend in Nederland. Ondernemers plaatsen ze veelal op daken, om zoveel mogelijk zon op te vangen. Een goed berekend systeem levert tot 10 procent van de benodigde energie voor een gemiddeld bedrijf. Net als andere energiewinners zijn de aanschafkosten nog hoog, maar in gemiddeld tien jaar is dit terug te verdienen.

Warmtepomp

Een andere duurzame energiebron is een warmtepomp, waarmee je warmte opwekt. Zo’n pomp wint warmte uit de bodem, veelal uit bodemwater of omgevingslucht. Het is te vergelijken met de warmte die een koelkast aan de achterkant afgeeft. De toepassing is vergelijkbaar met een cv-systeem. De pompen werken ook op gas of elektriciteit, maar gebruiken daar veel minder van. Het voordeel is dat de bron (grondwater, bodemwater of omgevingslucht) geen geld kost en niet opraakt. Een groot nadeel van deze duurzame energiebron is momenteel nog dat warmtepompen erg veel geld kosten in aanschaf, waardoor ze veelal niet rendabel zijn. Subsidies voor ondernemers kunnen hier uitkomst bieden, zoals de Energie-investeringsaftrek (EIA), de Energie OnderzoekSubsidie (EOS), en de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE).

Biomassa

Een andere manier is energie opwekken uit schone biomassa. Dit kan zijn door vergisting, verbanding of vergassing. Essentieel is dat het materiaal waar je energie uit wint, biologisch is. In het klein is dat groente- fruit- en tuinafval, maar je kunt het bijvoorbeeld ook winnen uit mest. Critici geven echter aan dat je bij biomassa-energie naar de hele productieketen moet kijken. Is de herkomst ook wel groen? En hoe zit het met vervoer?

Energievraag

Een manier om de hierboven genoemde energie te benutten, is het lokaal gebruiken van deze energie. Dan voorziet deze energie je in een gedeelte van je energievraag. Wanneer je als ondernemer niet genoeg hebt, neem je het overige af uit het reguliere elektriciteitsnet. Een andere mogelijkheid is een bepaald apparaat aansluiten op een alternatieve energiebron. Zo is het vrij simpel rekenen en ben je deels zelfvoorzienend bezig.