Wat houdt de werkkostenregeling in?

Vaste belastingvrije ruimte voor vergoedingen voor je personeel
Als werkgever kun je een aantal zaken fiscaal vriendelijk aan je personeel verstrekken of vergoeden, zoals bedrijfsfitness of een mobiele telefoon van de zaak. Dit doe je via de werkkostenregeling.
In de werkkostenregeling heb je een belastingvrije ruimte van 1,2 procent van de totale loonsom, waarbinnen je jouw personeel bepaalde vergoedingen en verstrekkingen kunt bieden. Dit is het forfait. Kom je boven dit bedrag uit, dan moet je over het meerdere een eindheffing betalen van 80 procent. Hieronder een paar tips om optimaal gebruik te maken van de werkkostenregeling.
 

Mobiele telefoon

Je kunt je werknemers belastingvrij een mobiele telefoon en een telefoonabonnement geven binnen de werkkostenregeling (mits aan de voorwaarden is voldaan). Het vergoeden of verstrekken van een mobiele telefoon en mobiele telefoonabonnement valt binnen het forfait en is altijd belast. Het afsluiten of omzetten van het abonnement op naam van de werkgever is dus fiscaal aantrekkelijk. In dat geval is er sprake van een ter beschikking stelling, in plaats van een vergoeding of verstrekking.
 

Kies je tarief

Het eindheffingstarief van 80 procent toepassen kan gunstig zijn. Stel, een werknemer die in de 52 procent schijf valt ontvangt een bonus van 10.000 euro netto.
Als deze bonus gebruteerd dient te worden (van netto naar bruto), kost deze de werkgever 10.000 euro + 108,3 procent = 20.830 euro.
Als de werkgever over deze bonus de 80 procent-eindheffing toepast, kost deze de werkgever 10.000 euro + 80 procent = 18.000 euro.
Het toepassen van 80 procent eindheffing is in dit geval gunstiger voor jou als werkgever, dan het bruteren van de bonus. In dit rekenvoorbeeld gaan we ervan uit dat over het maximumpremieloon al werknemersverzekeringen zijn afgedragen.
 

Personeelsfeest op eigen terrein

Voor een personeelsfeest gelden binnen de werkkostenregeling in principe geen vrijstellingen. De kosten worden onder het forfait ondergebracht, als dit overschreden wordt moet de werkgever 80% eindheffing betalen. Er is wel een uitzondering. Als het personeelsfeest op de werkplek, of op het terrein van de werkgever (waarvoor arboverantwoordelijkheid bestaat) plaatsvindt, wordt het feest vrijgesteld van belastingheffing.
 

Personeelsvereniging

Uitkeringen en verstrekkingen verricht door de personeelsvereniging zijn vrijgesteld van de werkkostenregeling. De personeelsvereniging kan bijvoorbeeld belastingvrij een kerstpakket of een extra uitkering in geld verstrekken. De bijdrage die jij als werkgever in het personeelsfonds stort, mag je aftrekken van de winst.
  

Ruimte over?

Heb je nog ruimte over binnen het forfait? Benut die dan optimaal! Bijvoorbeeld voor extra vergoedingen of verstrekkingen aan het einde van het jaar.

Over welke vergoedingen voor personeel hoef ik geen belasting te betalen?

Onbelast vergoeden en verstrekken
Over sommige vergoedingen en verstrekkingen aan medewerkers hoef je als werkgever geen loonheffingen te betalen. Dat levert je al snel een...

Werkkostenregeling. Hoezo, lastenverlichting?

Kritiek op nieuwe werkkostenregeling
De nieuwe werkkostenregeling zal ondernemers meer dan €1 miljard gaan kosten. Hoezo, lastenverlichting?

Praat met ons mee op

Van Spaendonck Groep B.V
Postadres
Postbus 90154
5000 LG . Tilburg

Bezoekadres:
Reitseplein 1
5037 AA . Tilburg
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten