Wat is mijn rol als ondernemer binnen het interne leerproces?

Zorg dat werknemers in een MKB bedrijf kunnen leren op de werkvloer

17 september 2012

Intern opleiden heeft verschillende voordelen voor je organisatie. Het kost doorgaans minder geld dan externe cursussen en is precies toegepast op je organisatie. Als ondernemer of ondernemende manager moet je alleen wel helder hebben wat je medewerkers moeten leren en ervoor zorgen dat zij voldoende mogelijkheden hebben om te leren op de werkvloer.

Stel een opleidingsbeleid op

Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de werknemers matig tot niet tevreden is over de manier waarop zijn of haar bedrijf omgaat met opleidingen. Een van de meest genoemde redenen voor die ontevredenheid is 'een gebrek aan visie'. Veel bedrijven hebben geen opleidingsbeleid dat nauw aansluit op de algemene bedrijfsstrategie. Vooral binnen het mkb ontbreekt een strategisch opleidingsbeleid vaak. 

Een duidelijke strategie en beleidsplan zijn echter essentieel om het opleidingsaanbod af te stemmen op wat zowel de werknemers als het bedrijf nodig hebben. Ook met het oog op het optimaal benutten van budgetten is het van belang om goed na te denken over een opleidingsbeleid.

Begeleiding bij het leren

Leren op de werkvloer heeft meer kans van slagen als werknemers hierbij begeleid worden. Hiervoor zal iemand de taak moeten krijgen om als leercoach op te treden. Hij of zij zal opgeleid moeten worden om medewerkers te kunnen begeleiden bij het leren op de werkvloer. Daarnaast is het ook belangrijk om deze taak expliciet bij iemand neer te leggen en te zorgen dat die persoon er voldoende tijd voor heeft naast de dagelijkse werkzaamheden.

Leren door elkaar feedback te geven

Medewerkers kunnen van elkaar leren door elkaar feedback te geven op de manier van werken. Om dit mogelijk te maken kun je bijvoorbeeld intervisiegroepen (laten) opzetten. In een intervisiegroep praten werknemers onder begeleiding over leersituaties op het werk. Zo kunnen zij horen hoe anderen omgaan met leersituaties en zelf misschien ook eens een andere leerstijl uitproberen.

Natuurlijk kunnen medewerkers elkaar ook buiten een intervisiegroep feedback geven. Het is wel belangrijk dat zij feedback geven en geen kritiek en dat ze openstaan voor elkaars ideeën en manier van werken. Hierbij is voor jou als leidinggevende een belangrijke taak weggelegd: zorgen voor een open leercultuur. Maak duidelijk dat het belangrijk is om van elkaar te leren, niet om te roepen wat goed en fout is.

Zorg voor een zelfsturende organisatie

Leerprocessen in een lerende organisatie gaan voor een deel uit van de zelfsturing van de werknemers. Een leidinggevende vervult daarbij een faciliterende en motiverende rol als leercoach. Luister naar de wensen en ideeën van de werknemers en verzorg de randvoorwaarden die zelfsturing en kennisdeling mogelijk maken.

Zelfsturend leren kan in het begin moeilijk zijn. Wanneer mensen niet gewend zijn zichzelf te sturen, zul je ze dit moeten aanleren. Laat medewerkers initiatief nemen tijdens cursussen en nadenken over wat ze willen leren en hoe ze dat het beste kunnen aanpakken. In het beginstadium is het raadzaam om hier periodiek groepen voor bijeen te laten komen. De resultaten kunnen dan teruggekoppeld worden in een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP), of een Team Ontwikkelingsplan. De leercoach kan dan met de medewerker de plannen doornemen en uitwerken.

Online tips en tools om van te leren!

Wil je meteen aan de slag om meer uit je personeel te halen? De deelnemende brancheorganisaties hebben een aantal handige tips en tools online staan die je verder kunnen helpen. Bijvoorbeeld over het opstellen van een Persoonlijk Ontwikkelings Plan, het voeren van een functioneringsgesprek, de fiscale voordelen van scholing en nog veel meer! Alle tools op een rijtje.