Annemarie Rakhorst - Nieuwe Energie

Nu eens een ondernemende en postieve kijk op energiebesparing

15 november 2010

Voor velen is energiebesparing een "ver-van-mijn-bed-show”. Zeker nadat de afgelopen jaren de verschillende experts en professoren over elkaar heen vielen met allerlei ingewikkelde berekeningen met betrekking tot milieuschade.

Over deze discussie stapt Rakhorst moeiteloos heen. Zij concentreert zich op de overstap die Nederland kan maken van fossiele brandstoffen naar duurzame brandstoffen. Of eigenlijk zal moeten maken, want er komt een moment dat er geen fossiele brandstoffen meer zijn.

Het antwoord op de complexe transitievraag organiseert Rakhorst door een aantal invalshoeken te belichten middels rondetafelgesprekken met experts en ondernemers, het aanhalen van inspirerende voorbeelden en praktijkcases. Want waarom is een land als Duitsland wel koploper als het gaat om duurzame energiewinning (samen met Denemarken en Zweden), en blijft Nederland steken in de middenmoot?

Naast de milieuaspecten valt er volgens Rakhorst juist ook veel te winnen in economische zin. Nederland heeft (bijna) alle randvoorwaarden om koploper te worden in huis. Ondernemerschap en meer visie en daadkracht van de politiek kunnen een dergelijk positief klimaat schapen.

Nieuwe Energie is een prettig te lezen boek, met mooie afbeeldingen en verhelderende teksten. Met een ondernemende en positieve blik beschrijft Rakhorst de mogelijkheden om problemen en obstakels te tackelen. Niettemin wordt ook duidelijk dat er een sterke rol voor de politiek blijft liggen, zeker als het gaat om subsidies en het aanpassen van regelingen. In die zin blijft het soms een “ver-van-mijn-bed-show”.