Welke vrijstellingen kent de werkkostenregeling?

Wanneer geldt de regeling niet?

06 augustus 2012

De nieuwe werkkostenregeling, die is ingegaan op 1 januari 2011, kent een aantal uitzonderingen. Sommige kosten van personeel valt niet in je vrije ruimte van 1,4 procent.

Let goed op welke kosten niet vallen binnen de nieuwe werkkostenregeling die 1 januari 2011 is ingegaan. Sommige kosten behoren namelijk tot de gerichte vrijstellingen. Hierop blijven de bestaande regelingen van kracht. Wij zetten ze voor je op een rijtje.

Uitzonderingen

Er zijn gerichte vrijstellingen voor:

  • vervoer, zoals abonnementen en losse kaartjes voor openbaar vervoer en een kilometervergoeding voor eigen vervoer van maximaal 0,19 euro (bedrag 2011)

  • werkgerelateerde tijdelijke verblijfkosten (maaltijden, overnachtingen en overige kosten gemaakt tijdens een zakelijke reis)

  • cursussen, congressen, seminars en andere kennisverwervingsactiviteiten die van belang zijn voor het werk van de werknemer

  • studie-, opleidingskosten en outplacement

  • procedures voor de erkenning van verworven competenties (evc-procedures)

  • maaltijden als gevolg van overwerk, koopavonden of dienstreizen

  • verhuiskosten ‘in het kader van de dienstbetrekking’ (de vrijstelling geldt onder voorwaarden voor de kosten van het overbrengen van de inboedel plús 7.750 euro)

  • extraterritoriale kosten