Moet er in een bedrijfsverzamelgebouw met zzp'ers een bedrijfshulpverlener zijn?

Niet verplicht, wel verstandig

31 december 2013

Een bedrijfshulpverlener is iemand die in noodsituaties hulp kan bieden aan je werknemers. Als werkgever is het verplicht om zo'n BHV-er op te leiden. Maar als je met een groep zelfstandigen een gebouw deelt, ligt dat anders.

Alleen wanneer er sprake is van een gezagsverhouding, is het wettelijk verplicht om een bedrijfshulpverlener (BHV-er) aan te stellen. Zzp'ers die samen een gebouw delen, hebben geen gezagsverhouding en dus is de aanwezigheid van een BHV-er niet wettelijk verplicht. 

Stel wel een veiligheidsplan op

Dat neemt niet weg dat het verstandig is om voor het gebouw zelf een veiligheidsplan op te stellen en een BHV-er op te leiden, die bij calamiteiten kan worden ingezet. Vooral als er veel bezoekers in het gebouw komen is dit verstandig. Het zal je maar gebeuren dat er bijvoorbeeld brand uitbreekt en niemand weet wat hij of zij moet doen.

Ben ik als ondernemer verantwoordelijk voor de veiligheid van een door mij aangestelde zzp'er?

Wanneer een zzp'er wordt ingeschakeld door een derde partij, is er geen sprake van een gezagsverhouding. Toch is de derde partij verantwoordelijk voor de veiligheid van de zzp'er tijdens het werk, aangezien de derde partij hem of haar heeft aangesteld voor het verrichten van arbeid.

Hoe stel je een veiligheidsplan op?

In het veiligheidsplan beschrijf je welke maatregelen getroffen moeten worden bij een calamiteit. In het plan moeten in elk geval de volgende dingen staan: 

  • Namen plus telefoonnummers van BHV-ers (voor bedrijfsverzamelgebouwen is dit dus niet verplicht)

  • Alle alarmnummers

  • Waar de blus en ehbo-middelen aanwezig zijn

  • Eventuele bijzonderheden

  • Hoe het instrueren van het personeel in zijn werk gaat

  • Wie actie neemt tot ontruimen

  • Wie de calamiteit meldt bij de hulpinstanties

  • Waar noodkaarten en plattegronden zich bevinden

  • Wat te doen bij een bommelding, terreuracties, ordeverstoringen en dergelijke

Lees meer over het opstellen van een calamiteitenplan

Auteur: Nieky de Brouwer, adviseur personeel & organisatie