Ondernemers massaal aan duurzame energie

Potje Stimuleringsregeling voor Duurzame Energie binnen vijf dagen op

21 september 2011

Het subsidiedepot van 1,5 miljard, bestemd voor bedrijven die duurzame energie willen gebruiken, is binnen vijf dagen opgegaan. De subsidies van de Stimuleringsregeling voor Duurzame Energie, die op 1 juli inging, zijn vergeven aan 600 projecten van ondernemers.

'De belangstelling blijkt overweldigend', reageert minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie tegenover NUzakelijk.nl. Bedrijven konden voor de regeling voorstellen indienen waarmee ze tot 9 cent subsidie per opgewekte kWh nodig hadden. In een later stadium - september 2011 - zou de volgende ronde zijn, waarvoor bedrijven voorstellen zouden kunnen indienen die tot 13 cent subsidie per opgewekte kWh nodig hadden. Maar zo ver is het dus nooit gekomen. In de eerste ronde is het volledige beschikbare subsidiebedrag - 1,5 miljard - al volledig besteed.

600 projecten  

600 projecten van ondernemers kunnen nu uitgevoerd worden. Deze bestaan uit de productie van groen gas en het opwekken van elektriciteit uit biomassa, wind en zon. De hiermee opgewekte energie staat gelijk aan het verbruik van 120.000 huishoudens.

Overbrugging energieprijs

De winnende ondernemers krijgen dus van de overheid maximaal 9 cent per kilowattuur elektriciteit of 62 cent per kubieke meter groen gas. Hiermee overbrugt de overheid het verschil tussen de gangbare energieprijs en de energieprijs die je betaalt door gebruik te maken van duurzame energie. Dit omdat deze duurzame energie duurder is dan fossiele energie.

Concurrentie 

De projecten maken gebruik van verschillende vormen van duurzame energie. Dat was ook een vereiste van de regeling, om ervoor te zorgen dat deze groene energievormen met elkaar zouden concurreren en producenten de prijs laag zouden houden. 

Doel 

Minister Verhagen wil dat Nederland minder afhankelijk wordt van olie, kolen en gas en dat Nederland geleidelijk overschakelt op hernieuwbare energie. In 2020 moet 14 procent van onze energieproductie uit hernieuwbare bronnen komen, nu is dat nog 4 procent. 

Bronnen:

NUzakelijk.nl

energieondernemer

Doe nu de verlichtingsscan en kijk hoe jij kunt besparen op je verlichtingskosten!