Ondernemers: Pak de overvaller!

Laat je inspireren door de Week van de Veiligheid

22 januari 2013

'Pak de overvaller. Pak je mobiel'. Met die slogan moeten bedrijven zich bewust worden van veiligheid en zich ertoe aanzetten criminaliteit aan te pakken en te voorkomen.

De overheid wil met 'Pak de overvaller. Pak je mobiel' burgers en bedrijven oproepen om een overval te filmen of te fotograferen met hun gsm of smartphone en 112 te bellen. Om de pakkans te vergroten is het belangrijk om daarbij het precieze moment en de locatie van de overval te noemen. Op de website www.nationale-recherche.nl kun je beelden uploaden.

Bijeenkomsten Criminaliteit en preventie voor bedrijven

Als ondernemer kun je deze week naar verschillende bijeenkomsten Criminaliteit en preventie voor bedrijven van MKB-Nederland en VNO-NCW. Daar krijg je ook informatie over zaken rondom veiligheid en de rol die het bedrijfsleven daarin kan spelen. Wat moet je bijvoorbeeld doen bij acquisitiefraude, hoe ga je om met geweld en hoe neem je maatregelen tegen onveiligheid?

Pakkans overvallers vergroten

Minister Opstelten wil de komende vier jaar zorgen voor een verdubbeling van het aantal gepakte overvallers en voor een daling van het aantal overvallen. Opstelten wil dat aantal van 2.900 (in 2009) verlagen naar maximaal 1.900 (in 2015). Om dit voor elkaar te krijgen, werken de overheid, het bedrijfsleven, gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie samen via het actieprogramma 'Aanpak Overvalcriminaliteit'. Via het project Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B) werkt MKB-Nederland samen met deze partijen om bedrijventerreinen veiliger te maken. Uit onderzoek eerder dit jaar, bleek dat het KVO zorgt voor een veiliger gevoel bij de betrokken ondernemers.

KVO

Wil je zorgen dat de omgeving van je bedrijf veiliger wordt? Kies dan voor samenwerking met ondernemers bij je in de buurt. Nemen jullie - samen met de gemeente, politie en andere relevante partijen - samen effectieve en structurele maatregelen om de veiligheid te waarborgen, dan halen jullie als gebied het KVO-certificaat. Via het KVO wordt duidelijk welke partij waarvoor verantwoordelijk is. Jij als ondernemer bent verantwoordelijk voor de veiligheid in je eigen bedrijf en de lokale overheid is verantwoordelijk voor de openbare orde en de veiligheid in het winkelgebied. Het KVO-B is een certificaat voor de veiligheid van een bedrijventerrein, KVO-W voor die van een winkelomgeving.

Voorwaarden

Om voor een KVO-certificaat in aanmerking te komen, moet je aan bepaalde eisen voldoen. Zo moet je problemen met de veiligheid in kaart hebben gebracht en hebben geanalyseerd en een activiteitenplan met doelstellingen en verbeteracties hebben opgesteld. De voorwaarden en handleidingen voor het KVO-B en het KVO-W vind je in speciale handboeken. Er zijn vier handboeken:

Tips

Andere mogelijkheden om je bedrijf of winkel veiliger te maken:

Bron: MKB-Nederland

Auteur

Lenneke Arts