Hoe bevorder ik veilig gedrag bij personeel?

Onveilig gedrag vaak gevolg van minder betrokkenheid

21 juli 2017

Onveilig gedrag zegt vaak iets over de betrokkenheid en energie van je werknemers en van je onderneming als geheel. Wil je dat je medewerkers zich veiliger gedragen dan zul je iets moeten doen aan hun betrokkenheid.

Vraag een willekeurige ondernemer wat hij verstaat onder veilig gedrag en hij antwoordt waarschijnlijk: “Ik wil dat mijn werknemers weer gezond en veilig naar huis gaan”. Een begrijpelijk antwoord. Het zegt iets over goed werkgeverschap. Vraag je hem op welke manier onveilig gedrag de essentie van je onderneming raakt (op het gebied van continuïteit en winst), dan wordt de vraag al wat moeilijker. En wat dacht je van de vraag: “Waarom zou je organisatie überhaupt iets aan onveilig gedrag willen doen?”

Oorzaak onveilig gedrag

Onveilig gedrag van werknemers draagt niet echt bij aan je imago als organisatie. Bovendien zegt het iets over de betrokkenheid en energie van werknemers onder elkaar, leidinggevenden en de organisatie als geheel. Gemotiveerde werknemers hebben meer plezier in hun werk, zijn productiever, verzuimen minder en vertonen veiliger gedrag. Dat blijkt uit verschillende onderzoeken. Onveilig gedrag kan dus een resultaat zijn van verminderde betrokkenheid. En daar raakt onveilig gedrag de essentie van je onderneming. Reden genoeg om iets aan de betrokkenheid van je werknemers te doen. Maar hoe doe je dat? Hoe verander je ongewenst gedrag in gewenst gedrag? Kun je je werknemers een sanctie opleggen voor niet gewenst gedrag? Nee, want mensen veranderen hun gedrag alleen als ze daar zelf voordeel bij hebben.

Motiveren

Met andere woorden: je zult ervoor moeten zorgen dat ze zelf de motivatie vinden. Denk als voorbeeld aan iemand die rookt. Hij weet dat het ongezond is, dat zijn huid veroudert, zijn conditie verslechtert, etcetera. Maar hij gaat pas stoppen als hij zelf de motivatie kan opbrengen en het in de toekomst voordeel oplevert. Als iemand je steunt en mentaal bijstaat, kan dat een belangrijke motivatie vormen om te stoppen. Iemand die je niet wijst op dat wat niet goed gaat, maar die samen met jou successen viert op weg naar het einddoel. Deze ondersteuning en waardering kun jij je werknemers geven door te kiezen voor een betrokken leiderschapstijl. Daarmee lever je een positieve bijdrage aan het bevorderen van veilig gedrag op de werkvloer. Hiermee kun je zorgen voor een effectieve verbetering van het onveilige gedrag van werknemers.

Leiderschap

Gaat je werknemer vanuit zijn motivatie ander gedrag vertonen, beloon dat gedrag dan door je werknemer waardering en erkenning te geven en hem meer mogelijkheden en kansen te geven. Met andere woorden: jij als leider doet je best om het plezier in werken te vergroten. Resultaat: Veiliger gedrag. Ga maar na bij jezelf. Als je iets met plezier doet, voel je je waardevol en levert het vaak voldoening op.  

Dé oplossing?

Is dit de oplossing? Ja en nee. Het bevorderen van veilig gedrag is een samenspel van menselijk gedrag en organisatie. Betrokkenheid is dus slechts een deel van de oplossing. Maar wel een belangrijk deel. Wil je dit samenspel doorgronden, dan is het belangrijk om te focussen op het 'harde spoor' van gedragsregels en het 'zachte spoor' van betrokkenheid.

Bron: 365