'Kortere betaaltermijn overheid van levensbelang voor ondernemers'

MKB-Nederland blij met nieuwe regeling kabinet

04 januari 2012

De overheid moet facturen voortaan binnen dertig dagen betalen, in plaats van binnen de huidige vijfenveertig. Deze nieuwe regeling moet de lasten voor ondernemers in het bedrijfsleven verminderen.

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie wil deze nieuwe betaaltermijn wettelijk vastleggen. MKB-Nederland is blij dat het kabinet deze beslissing nu al neemt en niet tot 2013 wacht met deze beslissing.

'Snelle betaling van levensbelang'

"Een snelle betaling is van levensbelang voor ondernemers," zo vindt MKB-Nederland. "De liquiditeit van bedrijven neemt hierdoor toe, wat van essentieel belang is in deze tijden." Het kabinet heeft besloten dat ondernemers als stok achter de deur minimaal 40 euro voor eigen incassokosten in rekening mogen brengen, om betaling te versnellen. Ook verhoogt het kabinet de wettelijke handelsrente met 1 procentpunt. Ondernemers onderling moeten binnen zestig dagen elkaars rekening betalen.

Europese richtlijn

Als tijdens het jaarcongres van MKB-Nederland in 2009 beloofde minister-president Balkenende dat de overheid de rekeningen op tijd zou betalen. Lidstaten van de Europese Unie zijn verplicht om voor maart 2013 de Europese richtlijn 'Late Payment Directive' (om de betalingsachterstand bij handelstransacties te bestrijden) in te voeren. Door deze richtlijn zullen voor ondernemingen en overheidsinstanties in alle EU-landen voortaan dezelfde betaaltermijnen gelden. Ook kunnen Nederlandse ondernemingen hierdoor voortaan in alle lidstaten dezelfde maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat hun facturen op tijd betaald worden.

Bron: MKB-Nederland

Auteur

Lenneke Arts