Wat doe ik tegen discriminatie op de werkvloer?

Werkgever moet personeel beschermen tegen discriminatie

03 augustus 2012

Maken jouw werknemers onderling flauwe grapjes? Of vermoed je dat er geroddeld wordt? Je bent als werkgever verplicht uit te zoeken of het om onschuldige grapjes gaat, of dat er sprake is van discriminatie.

Nieuwe ARBO-wetgeving

De nieuwe ARBO-wetgeving verplicht werkgevers om discriminatie op de werkvloer aan te pakken. Het gaat in dit geval om discriminatie tijdens het werk op grond van leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, ras, geloof en handicap. Discriminatie is vaak negatief gedrag dat zich uit in pesten, negeren, flauwe grapjes, roddelen, uitsluiten, achterstelling en intimidatie, waaronder seksuele intimidatie.

Arbeidsinspectie

Werknemers kunnen melding maken van discriminatie. De arbeidsinspectie kan de werkgever hierop aanspreken. Je kunt discriminatie in jouw onderneming voorkomen door een fijne werksfeer te creëren en al je personeel gelijk te behandelen

Hoe kan ik discriminatie herkennen?

Het is belangrijk dat leidinggevenden, P&O-ers en vertrouwenspersonen weten wat discriminatie precies is, zodat je maatregelen kunt treffen om pesterijen tegen te gaan. In een groep werknemers waar bepaalde mensen in de minderheid zijn is de kans op discriminatie groter. Denk bijvoorbeeld aan een groep mannen waarvan de meerderheid heteroseksueel is, en slechts een enkele man homoseksueel. Hier kun je als werkgever rekening mee houden.

Let ook op of er steeds terugkerende persoonlijke grapjes worden gemaakt, of je aanhoudend geroddel opmerkt of dat er altijd een iemand het pispaaltje is.

Hoe kan ik discriminatie voorkomen? Je kunt als ondernemer zijnde discriminatie voorkomen door de risico’s binnen jouw onderneming in kaart te brengen. Stel jezelf de volgende vragen:

-          Hoe is de samenstelling van je personeelsbestand? (Variatie!)

-          Hoe zijn de interne samenwerkingsverbanden?

-          Hoe wordt er gecommuniceerd op intranet?

-          Wordt er geroddeld?

Door als werkgever een open en sensitieve houding aan te nemen, hebben werknemers het gevoel dat ze met hun problemen bij je terecht kunnen. Hierdoor zullen zij je sneller op de hoogte brengen van discriminatie op de werkvloer.

Gedragscodes

Het is aan te raden om een gedragscode tegen discriminatie op te stellen en deze onder alle werknemers te verspreiden. Zo weten werknemers waar ze aan toe zijn en kun je ze op hun fouten wijzen als ze de regels niet naleven. Een handig controlemiddel om te bepalen of de gedragscodes worden nageleefd is een tevredenheidsonderzoek onder medewerkers. Hierin kun je vragen over de werksfeer en discriminatie opnemen. Een functioneringsgesprek is ook goed moment om discriminatie in de onderneming te bespreken.

Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) is een van de vele organisaties die werkgevers kunnen adviseren over het aanpakken van discriminatie.

Bronnen: MDRA en FNV