Hoe kan ik besparen op verwarming?

Hoe bespaar ik op mijn verwarmingskosten?

03 januari 2019

Hoe bespaar je op verwarmingskosten zonder dat de afzonderlijke ruimtes binnen je onderneming hun behaaglijkheidsniveau verliezen?

Energiebesparende maatregelen 2019

Om warmteverlies tegen te gaan, kun je de volgende praktische en eenvoudige maatregelen nemen.

Isoleer leidingen

Ongeïsoleerde leidingen geven warmte af. In ruimten waar geen warmte nodig is, wordt deze warmte onnodig afgegeven en gaat dus verloren. Ook leidingen tegen het plafond geven warmte af op een plek waar geen directe warmtebehoefte is. Het isoleren van deze leidingen is een zeer rendabele maatregel. De materiaalkosten voor leidingisolatie zijn 1 tot 5 euro per meter, exclusief loonkosten. Bij een leidingdiameter van 50 mm en een leidingtemperatuur van ongeveer 70°C, bespaar je door isolatie 15 tot 20 m³ gas per meter cv-leiding per jaar.

Stel temperatuur CV-water juist in

Het CV-water moet een temperatuur hebben die overeenkomt met de warmtebehoefte in het gebouw. Bij kleine installaties geeft alleen de CV-ketel de temperatuur van het CV-water aan. Bij grotere installaties zijn meestal ook afleesbare temperatuurmeters per groep geplaatst. Bedenk bij het aflezen of er op dat moment warmtebehoefte is, of de aangegeven temperatuur logisch is, of er voldoende verschil is tussen de aanvoer- en retourtemperatuur of het aantal aangesloten ketels logisch is. Dit juist instellen van de CV-watertemperatuur is een onderdeel van good housekeeping. De besparing ligt tussen de 1 en 5 procent van het jaarlijkse gasverbruik. De terugverdientijd: tussen de 0 en 1 jaar.

Stel de stookgrens (juist) in

 Niet alleen de verwarmingsinstallatie in je gebouw levert warmte, ook elektrische apparaten, verlichting, personen en de zon leveren een bijdrage aan de opwarming van een gebouw. Hierdoor kun je een verwarmingsinstallatie in bepaalde situaties uitschakelen, ook als het buiten nog koud is. Dat is bijvoorbeeld het geval in kleine kantoren waar veel mensen zitten. Voor de stookgrens hanteren mensen meestal een buitentemperatuur tussen de 14 en 17 graden. Met zo'n buitentemperatuur leveren overige warmtebronnen vaak genoeg warmte om een confortabele binnentemperatuur te realiseren. Het juist instellen van deze stookgrens behoort tot het reguliere onderhoud en kan een besparing van soms wel 5 procent van het totale gasgebruik voor verwarming opleveren. De gemiddelde terugverdientijd bij kantoren is 0 tot 1 jaar.

Plaats de binnen- en buitensensoren op een representatieve plaats

Zijn de sensoren op een verkeerde locatie geïnstalleerd, kan de klimaatinstallatie niet op een juiste manier reageren op invloeden van buiten, zoals zonnewarmte, hoge of lagere temperaturen etc. Het gevolg: het gebouw wordt niet energie-efficiënt verwarmd, gekoeld of geventileerd. De juiste locatie voor een buitensensor ligt uit de zon, wordt niet door warmte of koudte uit het gebouw beïnvloed en geeft de mogelijkheid om de buitentemperatuur goed te meten. Een binnensensor moet in een represenatieve ruimte hangen, niet aan een buitenmuur zijn geïnstalleerd, de binnentemperatuur goed kunnen meten, niet naast een warmtebron worden geïnstalleerd en niet in direct zonlicht worden geïnstalleerd. De kosten van het verplaatsen van een sensor zijn gering en je kunt er 1 tot 10 procent van het jaarlijkse gasverbuik mee besparen. De gemiddelde terugverdientijd is 0 tot 1 jaar.

Stel tochtsluis met automatische deuren goed in

Het goed afstellen van de tochtsluis met automatische deuren voorkomt veel warmteverlies en verhoogt het comfort van de entreeruimte. Schakel tijdens de koudere periode de deuren zo dat ze na elkaar open en dicht gaan. Dit is al aan te raden bij een temperatuurverschil van 5°C. Een kleine moeite met groot resultaat. Je kunt 500 tot 5.000 m³ aardgas per jaar besparen.

Isoleer borstwering achter radiatoren

Radiatoren zijn relatief warm waardoor een (koude) buitenmuur achter de radiator onnodig wordt opgewarmd. Op deze plekken gaat dan relatief veel warmte via de buitenmuren verloren. Omdat de borstwering achter radiatoren aanzienlijk warmer worden dan andere geveldelen is op deze plekken goede isolatie een zeer goede en rendabele maatregel. Het vraagt echter ook een behoorlijke investering wanneer je kiest voor een uitgebreide uitvoering. Goedkoper is het plaatsen van radiatorfolie achter de radiator tegen de buitengevel. Dit glimmende folie reflecteert de warmtestraling terug de ruimte in en voorkomt dat deze straling door de gevel naar buiten gaat. Als je de radiator niet hoeft te verwijderen, komen de kosten op slechts enkele euro's per radiator. Is dit wél het geval, dan lopen de kosten op tot 50 euro per radiator. Radiatorfolie bespaart zo'n 15 m³ aardgas per jaar per vierkante meter. De gemiddelde terugverdientijd is tussen 0 en 1 jaar.

Verbeter de warmteafgifte door radiatoren

Radiatoren zijn vaak niet de meest mooie apparaten om in je bedrijf te hebben staan. Veel ondernemers kiezen er daarom voor om een houten omkasting te plaatsen, een kast voor de radiator te zetten of gordijnen eroverheen te laten vallen. Niet een al te beste keuze, aangezien het klimaatcomfort dan achteruit gaat en het energiegebruik toeneemt. Zorg daarom dat je raditoren niet 'opsluit', deze gebruiken namelijk 5 tot 10 procent minder gas op jaarbasis. De gemiddelde terugverdientijd is tussen 0 en 1 jaar.