Energie: wetgeving, subsidies en rekeningen

Hulp op het gebied van energie

12 juli 2018

Wat moet ik weten over energiewetgeving, energiesubsidies en mijn energierekening?

Energiebesparende maatregelen 2019

Wettelijke voorschriften 

Ondernemers worden gecontroleerd op het naleven van de milieuwetgeving. Er zijn wettelijke voorschriften voor geluid en trillingen, energie, afvalstoffen, geur, luchtemissies, lozingen, vervoersmanagement, bodembescherming en gevaarlijke stoffen.

Zorglicht energieverbruik

In het Activiteitenbesluit, dat hoort bij de Wet Milieubeheer, staat dat ondernemers een zorgplicht hebben op gebied van energieverbruik. Ook in het duurzaamheidsakkoord staan globale richtlijnen ter bevordering van duurzaam ondernemen. Als een ondernemer meer dan 50.000 kWh stroom of 25.000 m3 gas verbruikt per jaar, kan het bevoegd gezag eisen om energiezuinige maatregelen te treffen die een bewezen terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder. Het gaat dan bijvoorbeeld om hoogfrequente verlichting, isolatie of het afdekken van koelmeubels.

Verbruik je als ondernemer per jaar meer dan 200.000 kWh stroom of 75.000 m3 gas, dan kan de handhaver hem verplichten om een energiebesparingonderzoek uit te voeren als aannemelijk is dat hij zich niet aan de zorgplicht houdt. Zo schreef de gemeente Tiel Mulders autoservice aan met de eis een energiebesparingonderzoek uit te voeren vanwege zijn verbruik boven de 200.000 kWh. De eis was niet onderbouwd. Dhr. Sonneveld, bedrijfsleider van de autoservice: “Wij hadden de afgelopen jaren al op een aantal fronten geïnvesteerd in energiebesparing.” Het bleek dat hij vooral nog op perslucht kon besparen.

Energie inkopen

Sinds de liberalisering van de energiemarkt is er veel veranderd. Je bent vrij in de keuze van energieleverancier geworden. Je kunt voor elektriciteit een andere leverancier kiezen dan voor gas en ook ben je vrij in de keuze van meetbedrijf. 

Energiesubsidies

Vanuit de overheid zijn er voor mkb-ondernemers diverse subsidies beschikbaar voor energiebesparing, duurzame opwekking en innovaties. Door energiezuinig ondernemen te subsidiëren, stimuleert de overheid ondernemers energiezuinige maatregelen te nemen. Hiervoor zijn er energiesubsidies en fiscale regelingen in het leven geroepen. Deze subsidies bieden je financieel voordeel en verlagen je kosten. De belangrijkste subsidie voor mkb-ondernemers is de Energie-investeringsaftrek (EIA). Andere belangrijke energie subsidies zijn Stimulering van Duurzame Energie (SDE), Energie Onderzoek Subsidie (EOS) en Innovatie Prestatie Contracten (IPC) (Let op: Geen budget voor in 2017). Ook bij de Europese Unie, provincies en gemeenten zijn diverse subsidies en regelingen voor energiebesparing beschikbaar.

Nieuwbouw en renovatie

Nieuwbouw is het moment om met energiebesparing bezig te zijn. Door direct rekening te houden met energiebesparing bij de ontwikkeling van het gebouw, kan je jouw energierekening zo laag mogelijk houden en verhoog je het (werk)comfort. Renoveren is ook een goed moment om aan energiebesparing te denken. Door bij de renovatie van je kantoor of bedrijfspand rekening te houden met energiebesparing, kan je na de renovatie direct kosten besparen op je energierekening. Het loont dus om bij renoveren aan energiebesparing te denken!