Verplichte werkkostenregeling jaar uitgesteld

Regeling wordt op 1 januari 2015 verplicht

19 maart 2013

De omstreden werkkostenregeling wordt op zijn vroegst op 1 januari 2015 verplicht, een jaar later dan gepland. Staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) heeft tijd nodig om de regeling te versimpelen.

Whitepaper Je administratie op orde

Ondernemers kunnen al sinds 1 januari 2011 gebruik maken van de werkkostenregeling, maar het is niet verplicht. Slechts 20 procent van de ondernemers past de regeling al toe (in 2013). De meeste andere ondernemers vinden de regeling nog te onduidelijk.

Wat is de werkkostenregeling ook alweer? 

De werkkostenregeling omvat vergoedingen of verstrekkingen aan je werknemers, die deel uitmaken van het (belaste) loon. Hierbij mag je maximaal 1,5 procent van je totale fiscale loon, besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan je werknemers. Denk bijvoorbeeld aan een personeelsuitjes, bedrijfsfitness of het fietsplan.

Over het bedrag dat binnen die vrije ruimte valt, hoef je geen loonbelasting te betalen. Het bedrag dat daarbuiten valt, kost je loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80 procent. Een andere optie: je laat deze kosten bovenop het loon van de werknemer komen, die er dan zelf loonheffingen over moet betalen.

Veel weerstand

Er bestaat veel weerstand tegen de werkkostenregeling. Een meerderheid van de accountants beoordeelt de regels als onuitvoerbaar, zo bleek uit een enquête vorig jaar onder zeshonderd accountants. Accountants die ervaring hebben met de regeling zijn overigens positiever; bijna de helft vindt de invoering makkelijk. 

Een andere opvallende uitkomst uit het onderzoek is dat ruim driekwart van de ondervraagde accountants de werkkostenregeling als een verkapte lastyenverzwaring ziet, terwijl het eigenlijk een lastenverlichting van 130 miljoen euro voor ondernemers moet opleveren.

Eenvoudiger

Weekers wil de regels zo aanpassen dat ze beter aansluiten op de wensen van werkgevers. Een laptop die je werknemer heeft om zijn werk te kunnen doen, hoeft niet meer onder de vergoedingen of verstrekkingen te vallen, ook al heeft de werknemer er ook privévoordeel van.

Door de regeling te vereenvoudigen, wordt deze ook aantrekkelijker voor het mkb, verwacht de staatssecretaris. Er zijn op dit moment veel regels en uitzonderingen. Een mogelijkheid om dit te versimpelen zou zijn om een noodzakelijkheidscritererium in te voeren: vergoedingen en verstrekkingen die noodzakelijk zijn om je werk te kunnen doen, vallen dan buiten de regeling. 

Auteur

Marlou Visser