Cameratoezicht op de werkvloer: waarom zou je?

Wat zijn de voor- en nadelen van camera's in je bedrijf?

15 maart 2013

Met camera’s kun je je bedrijf 24 uur per dag in de gaten houden. Handig ter preventie van criminaliteit. Aan de andere kant vormen camera’s op de werkvloer een behoorlijke inbreuk op de privacy van je personeel. Als je als ondernemer cameratoezicht wilt introduceren, zul je hier een goed evenwicht in moeten vinden.

MKB TV | Help, mijn personeel luistert niet!

Toen wapeningsstaalbedrijf BCS in Hoogeveen 28 beveiligingscamera’s liet plaatsen, leidde dat tot een conflict met de 80 medewerkers. Zij voelden zich bespied en spraken van Big Brother-toestanden.

Volgens BCS is er sprake van diefstal, vernieling en pesterijen in het bedrijf en zijn daarom camera’s nodig. Medewerkers stapten naar vakbond FNV Bondgenoten. Het bedrijf heeft de camera’s tijdelijk verwijderd om het personeel de kans te geven met een alternatief te komen om de misstanden tegen te gaan, maar de vakbond wil zekerheid dat ze niet terugkomen en begint een bodemprocedure tegen BCS.  

De casus roept de vraag op waarom je zou kiezen voor cameratoezicht en hoe je het organiseert.

Waarom doen?

Cameratoezicht heeft een groot aantal voordelen. Jij kunt niet overal tegelijk zijn, camera’s wel. Zichtbare beveiligingscamera’s zullen bovendien criminelen afschrikken. Als er wel wordt ingebroken, heb je waterdicht bewijs in handen waarmee de politie de dader kan achterhalen.

Ook bij problemen in je bedrijf, als je bijvoorbeeld vermoedt dat personeelsleden dingen stelen of collega’s pesten, kunnen (verborgen) camera’s je snel duidelijkheid geven over wat er aan de hand is. Je kunt de overtredende medewerker dan op staande voet ontslaan en de opnames als onderbouwing bij een eventuele rechtszaak gebruiken.

Waarom niet doen?

De werknemers van BCS vermoeden dat de camera’s zijn geplaatst zodat de directie hen in de gaten kan houden. Dat is een slechte reden, vindt Tijmen Vos, directeur van Cameramanager.com, een bedrijf dat in de apparatuur voor online cameratoezicht voorziet. “Cameratoezicht installeren omdat je je personeel in de gaten wilt houden, is uit den boze. Daarvoor is het een veel te zwaar middel. Verborgen camera’s op je medewerkers richten, is zelfs verboden.”

Controleren of je medewerkers wel doorwerken, is sowieso ouderwets. Steeds meer bedrijven omarmen Het Nieuwe Werken, waar personeelsleden zelf bepalen hoe ze hun werk indelen.

Bij IT-bedrijf Rapid Circle komen de medewerkers bijvoorbeeld zelden op kantoor. “Iedereen wordt afgerekend op zijn prestatiebijdrage, op de output dus. Werknemers hebben doelen en wij kunnen zien of ze die bereiken of niet. Ik vind het niet nodig om de hele dag toezicht te houden op de medewerkers, af en toe overleggen over waar we naartoe willen is voldoende. Daarnaast vind ik dat je er als werkgever voor moet zorgen dat je werknemers hun werk ook wíllen doen, dan hoef je er niet bovenop te zitten”, vertelt eigenaar Wilco Turnhout.

Hoe organiseer je het?

Mocht je om veiligheidsredenen cameratoezicht willen invoeren, dan krijg je te maken met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Er moeten zwaarwegende redenen zijn om de privacy van medewerkers te schenden (bijvoorbeeld diefstal of fraude) en je moet kunnen aangeven waarom minder zware middelen (zoals een gesprek met je personeel of zelf wat vaker langskomen) niet helpen.

Jouw belang als werkgever moet opwegen tegen de schending van de privacy van de werknemers. Bij een eventuele rechtszaak waarbij je de beelden wilt inzetten, kan dit van belang zijn.

Informeer je personeel!

Het maken van video-opnames in niet openbare plaatsen zoals een bedrijf, is strafbaar als je dit niet kenbaar maakt. Voor jou als ondernemer betekent dit dat het personeel, of een eventuele ondernemingsraad, toestemming moet geven of in ieder geval op de hoogte moet zijn gesteld, maar dat is alleen afdoende als er heel urgente redenen zijn voor cameratoezicht, bijvoorbeeld dat er sterke verdenkingen zijn dat een medewerker spullen steelt.

In alle andere gevallen is expliciete toestemming van je medewerkers noodzakelijk. ”Het handigst is om een soort protocol op te stellen en dat op te nemen in je personeelsbeleid, zodat werknemers ermee akkoord gaan bij het ondertekenen van een contract,” zegt Vos. “Als je goed kunt uitleggen waarom je camera’s hebt, hoeft het helemaal geen probleem op te leveren. Camera’s kunnen immers ook de veiligheid van je personeelsleden vergroten.”

Auteur

Marlou Visser