Toezicht op voorkomen bedrijfsongevallen versoepeld

Arbodienst toetst niet langer op risico-inventarisatie

27 maart 2013

Als ondernemer wil je voorkomen dat je personeel gewond raakt door ongelukken op de werkvloer. Toch overkomt het jaarlijks 250.000 Nederlandse werknemers. Door de risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid te inventariseren, breng je jemedewerkers op de hoogte van de gevaren binnen jouw bedrijf.Dat doe je met een RI&E, ofwel een Risico Inventarisatie & Evaluatie.

Is jouw personeel gezond en fit?

Het blijft verplicht om een RI&E te hebben als je personeel hebt. Maar voor bedrijven die minder dan 25 man personeel hebben, vervalt de verplichting om de RI&E te laten toetsen. Hiermee vermindert de regeldruk voor mkb-ondernemers. 

Wat is een RI&E?

In een risico-inventarisatie en evaluatie som je alle risico’s op, die er binnen

je bedrijf bestaan. Je beschrijft de gevaren, evalueert hoe groot de kans

hierop is en beschrijft de ernst van eventuele gevolgen. In de evaluatie

vermeld je ook wat je al hebt gedaan om de risico’s terug te dringen en hoe

dit heeft uitgepakt. Daarnaast maak je een plan van aanpak om de verdere

risico’s op te heffen of in ieder geval te verminderen.

Instrument per branche

Je kunt een RI&E opstellen aan de hand van het RI&E-instrument van je

branchevereniging. Hierin staan de meest voorkomende risico’s uit jouw

branche. Als het instrument een groene erkenning heeft gekregen, is het

goedgekeurd door werkgevers, werknemers en een arbo-deskundige. Je

hoeft dan alleen nog maar de checklist na te lopen. Je vindt RI&E-instrumenten

voor jouw branche in het ABC-menu op www.rie.nl.

Wanneer moet je een RI&E opstellen?

Het hebben van een RI&E is sinds 1994 verplicht voor alle ondernemers

met personeel. Ook vrijwilligers, uitzendkrachten, stagiairs of ingehuurde

medewerkers vallen onder personeel, maar als je uitsluitend met

vrijwilligers werkt, is een RI&E alleen verplicht als je met gevaarlijke

stoffen of biologische agentia werkt.

Inzage RI&E

Als je met uitzendkrachten werkt, moet je ook een kopie van de RI&E naar

het uitzendbureau sturen. Ook werknemers moeten het rapport kunnen

opvragen en inzien, staat in de Arbowet. Zorg dus dat je de RI&E bij de

hand hebt.

Veranderingen

De wetgeving rond RI&E verandert per 1 april 2013. Het Steunpunt RI&E-

instrumenten hanteert dan alleen nog de ‘nieuwe’ erkenning (ingevoerd

op 1 april 2011), met het groene logo. Alle andere erkenningen, met een

blauw of rood logo, komen te vervallen. Brancheverenigingen die een RI&E-

instrument met de oude erkenning hanteren, moeten hem door sociale

partners, een arbo-deskundige of bedrijfsarts opnieuw laten keuren voor

een groen icoon.

Vrijstelling voor kleine bedrijven

Bedrijven met minder dan 25 werknemers krijgen vrijstelling voor de

RI&E toetsing als zij een erkend instrument hebben gebruikt.  Dit geldt

ook voor bedrijven waar werknemers opgeteld minder dan 40 uur per

week werken. Deze vrijstelling scheelt je geld en gedoe. De lichte

RI&E toets, waar kleinere ondernemers eerder gebruik van maakten,

vervalt op 1 april.

Wat moet ik doen?

Maak jij gebruik van een RI&E instrument met een groen icoontje?

Die blijft geldig. Als je maximaal 25 medewerkers hebt, hoef je de RI&E

niet meer te laten toetsen door de arbodienst.

Heb jij gebruik gemaakt van een RI&E-instrument met een blauw of een

rood cao-icoontje? Ook dan is je document na 1 april 2013 nog steeds geldig,

mits je de RI&E voor 1 april volledig hebt afgerond. Maar ga je na 1 april

een nieuwe RI&E opstellen, dan kom je alleen voor toetsingsvrijstelling

in aanmerking als je gebruik maakt van een instrument met een groene

icoontje. Let hier dus even op. 

Auteur

Marlou Visser